Nieuws

 • VVD: GEEF AUTOSPORT GRONINGEN DE RUIMTE

  © AutoSport Groningen

  08 maart − De VVD wil opheldering, van verantwoordelijk wethouder Dijkhuis, waarom AutoSport Groningen genoodzaakt is om te stoppen met de organisatie van de jaarlijkse autocross evenementen in Winsum. VVD fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard: “voor een gemeente die ruimte wil geven aan inwoners en organisaties is dit echt een valse start. Hoe kan het mogelijk zijn dat de gemeente al maanden op de hoogte is van aanvullende eisen voor de vergunning en er vervolgens niets mee doet? Lees verder

 • Verslag raad 27 februari 2019

  © Uitbreiding Heiploeg

  27 februari − De raadsvergadering van woensdag 27 februari 2019 was de derde raadsvergadering van de gemeente het Hogeland. Zo stond onder meer de vaststelling van een tweetal bestemmingsplan uitbreidingen op de agenda. Daarnaast heeft raadslid Attje Waal vragen gesteld over de situatie rond de aanleg van snel internet. Lees verder

 • NIEUW BESTUURSLID GRONINGEN SEAPORTS

  30 januari − Tijdens de raadsvergadering van woensdag 30 januari 2019 is raadslid Attje Waal benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groningen Seaports. Lees verder

 • VERSLAG RAAD 30 JANUARI 2019

  30 januari − De raadsvergadering van woensdag 30 januari 2019 was de tweede raadsvergadering van de nieuwe gemeente het Hogeland. Zo stond de vaststelling van een aantal financiële verordeningen op de agenda. Lees verder

 • VVD HEEFT NIEUWE FRACTIE ASSISTENT

  23 januari − Volgens de verordening van de gemeente Het Hogeland mag iedere fractie twee fractie assistenten aanstellen. De voorwaarde is wel dat een fractie assistent als opvolger op de kieslijst staat. De fractie heeft Gerard ten Brink uit Baflo bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Wij zijn blij met zijn komst en wensen Gerard veel succes! Lees verder

 • VVD: CONTAINERS VAN ZEEBODEM

  06 januari − De VVD wil dat er snel een oplossing komt voor het bergen van de honderden containers die op de bodem van de Noordzee liggen. Het laten liggen van deze containers is niet alleen slecht voor de natuur en het milieu maar het heeft ook enorme gevolgen voor de visserij in het gebied en met name de vissers op Lauwersoog. Lees verder

 • VVD HEEFT TWEE NIEUWE RAADSLEDEN

  02 januari − Zojuist zijn Stefan van Keijzerswaard en Attje Waal beëdigd als raadslid van de gemeente Het Hogeland. Samen gaan zij de komende jaren aan de slag voor de VVD. Zij hebben er veel zin in en kijken uit naar een prettige samenwerking met de andere collega’s, de griffie en het college. Lees verder

 • VVD KOMT ALSNOG MET VANDALISME-VIDEO

  12 november − Lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard heeft inmiddels bij de politie officieel aangifte gedaan van vernieling en vandalisme. Naar aanleiding van het bekladden en verdwijnen van verkiezingsposters en -spandoeken. Waarbij op sommige VVD-posters zelfs SS-tekens waren aangebracht. Een wrang toeval wil, dat de VVD uitgerekend dit weekend van plan was om met een item over vandalisme te komen. Na uitvoerig intern beraad heeft de VVD besloten om alsnog met het item naar buiten te treden. Lees verder

 • GEMEENTELIJKE LASTEN OMLAAG

  07 november − De VVD wil de lage gemeentelijke tarieven van Bedum en Winsum leidend maken in de nieuwe gemeente het Hogeland. De voorgestelde belastingverhoging verwijst de VVD direct naar de prullenbak. Lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard: “Dat zou voor mensen en bedrijven in de rest van de gemeente neerkomen op een verhoging tot soms wel 30%. Dat vindt de VVD onacceptabel. Dan kunnen we beter wat prestigieuze maar geldverslindende projecten schrappen. Zoals de Haven in Uithuizen en De Tirrel in Winsum.” Lees verder

 • ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN MOET GEMAKKELIJKER

  05 november − De VVD wil het gemakkelijker maken om evenementen te organiseren in de nieuwe Gemeente het Hogeland. VVD-kandidaat Gerard ten Brink: “Evenementen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de dorpen. De meeste dorpen hebben daarin tradities die gekoesterd moeten worden. De nieuwe gemeente moet daarin een veel actievere rol gaan vervullen.” Lees verder

 • VVD WIL GEEN VOORRANG VOOR STATUSHOUDERS

  01 november − Op dit moment krijgen statushouders - mensen met een verblijfsvergunning - voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Die regeling mag van de VVD direct van tafel. Lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard: “Dit is een vorm van ongelijkheid die wij onacceptabel vinden. Trouwens, zo’n voorkeursbehandeling helpt ook niet bij de acceptatie van deze nieuwe inwoners.” Lees verder

 • EIGEN BAAN? EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID!

  28 oktober − VVD-kandidaat Remko van der Sluis vindt het vinden van een baan een eigen verantwoordelijkheid. Remko: “Daarbij kan de gemeente weliswaar helpen, maar daarbij moet je zelf het voortouw nemen. Er zijn mogelijkheden genoeg in onze nieuwe gemeente. De vraag naar goeie medewerkers is groter dan het aanbod. Alleen sluiten die twee niet goed op elkaar aan.” Lees verder

 • HANDEN AF VAN HET BOTERDIEP

  26 oktober − De VVD wil duidelijkheid van FrieslandCampina (DOMO) in Bedum. Vage plannen omtrent uitbreiding mogen geen vrijbrief zijn om het Boterdiep alvast om te leggen. VVD-lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard: “Pas als we weten welke uitbreiding FrieslandCampina echt van plan is, kunnen we nadenken over de consequenties daarvan. Maar nu alvast grond claimen en de omlegging van het Boterdiep voorstellen slaat nergens op.” Lees verder

 • VVD KOMT OP VOOR OPENBAAR ONDERWIJS

  25 oktober − De VVD maakt zich sterk voor het behoud van het Openbaar Onderwijs in het hart van Bedum. En wil ook dat de buurt beter wordt betrokken bij de bestaande nieuwbouwplannen. Huidig VVD-raadslid en kandidaat Sietske Journée: “Persoonlijk ben ik ervan overtuigd, dat je dit soort dingen in samenwerking met de buurt moet oplossen. Door die onenigheid met de buurt duurt het allemaal langer dan strikt noodzakelijk.” Lees verder

 • NADER ONDERZOEK NAAR NIEUWE SCHOOL UITHUIZEN

  22 oktober − De Nieuwe School in Uithuizen is niet alleen nagelnieuw, het gebouw is ook nog nooit gebruikt. Staat nog steeds leeg omdat er onduidelijkheid is omtrent de veiligheid voor de schoolkinderen. De VVD is tegen de 3 miljoen die het Gemeentebestuur voor herbouw of verbouw van de school heeft vrijgemaakt. Lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard: “Laten we eerst goed onderzoek doen naar het werkelijke instortingsgevaar.” Lees verder

 • VVD: BLIJVERS LENING VOOR INWONERS OUDESCHIP

  18 oktober − Nog even en Oudeschip wordt compleet onder de voet gelopen door de uitbreidende Eemshaven. Daar maken de inwoners zich terecht zorgen over. De VVD wil dat de bewoners ontzorgd worden. VVD-kandidaat Remko van der Sluis: “We willen de inwoners meer zekerheid bieden. In ieder geval met een goede opkoopregeling.” Lees verder

 • JAN HUITEMA OVER KRINGLOOP LANDBOUW

  16 oktober − Op maandag 29 oktober a.s. komt VVD Europarlementariër Jan Huitema naar Winsum. Op uitnodiging van VVD het Hogeland. Daar gaat hij uitgebreid in op het onderwerp Kringloop Landbouw. VVD Landbouw-kandidaat Lammert Westerhuis: “We zullen als landbouw snel over moeten op andere manieren van werken. Met minder verspilling en minder reststromen.” Lees verder

 • Zelf bepalen waar het geld naar toe gaat.

  28 september − De VVD vindt dat inwoners van Het Hogeland zelf moeten bepalen waar in de toekomst de vele compensatiemiljoenen naar toe gaat. VVD-lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard is daarover in gesprek geweest met Minister Wiebes: “Nu bepalen de zittende politici wat er met dat geld gebeurt. Dat vinden wij fundamenteel onjuist. Laat mensen hier zelf over beschikken. Het is HUN ellende, dus ook HUN geld…” Lees verder

 • Leven in een gemeente die ondernemend is!

  25 september − Gemeente Het Hogeland: Leven in een gemeente die ondernemend is! Lees verder

 • Scheepsjoagen in Onderdendam

  01 september − VVD het Hogeland was vandaag aanwezig op de 25e editie van het scheepsjoagen in Onderdendam. Hierbij hebben wij een geweldige prestatie neergezet door de derde prijs in de gemengde klasse te behalen. Naast de sportiviteit en de inspanning was het vooral ook erg gezellig. Een mooi evenement dat een traditie is geworden en met veel enthousiasme door de organisatie wordt georganiseerd. Volgend jaar doen we weer mee! Lees verder