Nieuws

 • VVD geeft inkijkje in Hogelandster gemeentepolitiek.

  08 mei − Op donderdagavond 8 juni organiseert de VVD een avond over gemeentepolitiek. Fractievoorzitter Gerard ten Brink en wethouder Stefan van Keijzerswaard vertellen over hun politieke werk in Het Hogeland. De avond begint om half 8 (inloop vanaf 19:15) en vindt plaats in de raadszaal in Uithuizen. Lees verder

 • De garnalenvisserij heeft perspectief nodig

  08 maart − De garnalenvisserij in onze gemeente heeft het erg moeilijk. Wij hebben dat de afgelopen tijd ook kunnen lezen in de media. De vissers moeten zo’n 100.000 euro investeren om de CO2-uitstoot terug te dringen. Voor de komende maanden heeft de sector een gedoogvergunning om deze investering uit te kunnen voeren. Naast het feit dat de gegeven tijd al erg kort is wordt deze gedoogvergunning ook nog eens aangevochten door natuurorganisaties en partijen in de Tweede Kamer. Lees verder

 • De keuze voor een nieuw gemeentehuis

  04 februari − Afgelopen woensdag stond de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke organisatie op de agenda van de raad. Het college stelde voor om een nieuw gemeentehuis te bouwen op een locatie in de lijn Winsum-Baflo-Warffum. Uit een scenariostudie blijkt dat nieuwbouw zowel financieel als kwalitatief het meest gunstige is. De VVD was aanvankelijk geen voorstander van nieuwbouw. Na lang wikken en wegen hebben we besloten in te stemmen met het voorstel. Deze keuze leggen we graag verder uit. Lees verder

 • Behandeling van de begroting 2023

  13 november − Afgelopen woensdag is de begroting voor 2023 besproken in de gemeenteraad. Belangrijkste uitkomst is dat de raad € 500.000 beschikbaar heeft gesteld om de kosten van de afvalstoffenheffing te verlagen. Dit is mogelijk omdat de komende najaarsrapportage waarschijnlijk, de raad moet het stuk nog ontvangen, een fors positief saldo laat zien. De lastenverlichting is een mooie samenwerking tussen de oppositie en coalitie. Lees verder

 • Voormalig gemeenteraadslid Attje Waal ontvangt Mr. D.U. Stikkerplaquette

  06 november − Afgelopen maandag 31 oktober 2022 vond de najaars- algemene ledenvergadering (ALV) van VVD Het Hogeland plaats in Grandcafé de Hoek in Baflo. Naast een update vanuit het bestuur, fractie en wethouder, werd voormalig gemeenteraadslid Attje Waal in het zonnetje gezet. Lees verder

 • VVD bezoekt Hogelandster dorpen.

  28 oktober − Sinds de zomer legt de VVD-fractie werkbezoeken af aan de verenigingen van dorpsbelangen in Het Hogeland. Doel van deze bezoeken is het kennismaken met de bestuursleden en horen wat er in de dorpen speelt. De opgedane kennis wordt als input gebruikt bij het raadswerk. Ook wil de raadsfractie snel en makkelijk contact kunnen leggen wanneer er concrete zaken spelen in een dorp. Lees verder

 • De VVD stelt vragen over de voortgang van het Jeugdsozenbeleid.

  25 oktober − In november 2021 is door het toenmalige college een nieuw jeugdsozenbeleid gepresenteerd. Naar aanleiding van dit nieuwe beleid heeft de VVD contact gehad met diverse jeugdsozen in de gemeente. De jeugdsoosbesturen die de VVD sprak voelden zich niet gehoord en vreesden daarnaast dat het beleid slecht zou uitvallen voor de bestaanszekerheid van de sozen. Gelukkig zag het college in februari ook in dat het beleid aangepast moest worden en koos voor uitstel. De nieuwe coalitie heeft na de verkiezingen in maart definitief een streep gezet door de voorstellen. Lees verder

 • Algemene beschouwingen bij de kadernota

  08 september − Voorzitter, voor mij persoonlijk toch wel een bijzonder moment om als nieuw raadslid namens de VVD de algemene beschouwingen te mogen doen. Algemene beschouwingen in onzekere tijden. De stikstofproblematiek, een asielcrisis, een oorlog binnen de Europese grenzen, een hoge inflatie. Om maar wat te noemen. Lees verder

 • Inbreng debat motie stikstof.

  06 juli − Dank voorzitter, de stikstofplannen van het kabinet zijn ingeslagen als een bom. Dat is begrijpelijk en eerlijk gezegd ook logisch. Het kabinet heeft zonder duidelijke uitleg kaartjes over de spreekwoordelijke schutting gegooid en de minister van LNV heeft verzuimd om perspectief te bieden. Als VVD-fractie vinden wij dat het kabinet dit onzorgvuldig heeft aangepakt. Lees verder

 • Fractievoorzitter Gerard ten Brink geïnstalleerd als raadslid

  19 mei − Gisterenavond is fractievoorzitter Gerard ten Brink geïnstalleerd als raadslid. Daarmee neemt hij de plaats in van Stefan van Keijzerswaard, die namens de VVD als wethouder aan het college deelneemt. Lees verder

 • Nieuw college van B&W geïnstalleerd.

  12 mei − Gisteravond is na de bespreking van het coalitieakkoord van Gemeentebelangen Het Hogeland, de PvdA, GroenLinks en de VVD het nieuwe college van B&W geïnstalleerd. Namens de VVD is Stefan van Keijzerswaard wethouder. Zijn portefeuille bestaat uit: Verkeer & Vervoer, OV, Groenonderhoud, Wadden en gemeentelijk vastgoed. Daarnaast is ook de realisatie van de sportvoorziening in Bedum onderdeel van zijn takenpakket. Lees verder

 • Koninklijke onderscheiding voor Attje Waal

  29 maart − Gisteravond was de laatste raadsvergadering in oude samenstelling. Dit betekende ook het afscheid van ons raadslid Attje Waal. Namens de VVD was Attje vanaf de begin jaren ‘90 actief als bestuurslid in De Marne, lid van Provinciale Staten, wethouder in Appingedam, bestuurslid van de landelijke en provinciale bestuursvereniging, lid van de partijcommissie onderwijs, voorzitter van het Liberaal Archief Groningen en uiteraard gemeenteraadslid in De Marne en Het Hogeland. Voor deze werkzaamheden heeft Attje gisteren een koninklijke onderscheiding gekregen. Wij danken Attje voor haar inzet en prettige samenwerking. Lees verder

 • Onderhoud van infrastructuur en groen moet beter.

  01 maart − Het afgelopen najaar hebben we als VVD een bewonersonderzoek gedaan om een goed gedragen basis te hebben voor het verkiezingsprogramma. Met stip op één bij de verbeterpunten staat het slechte onderhoudsniveau van de wegen, stoepen, fietspaden en het openbaar groen. Voor de VVD een reden om dit voor de komende periode als een prioriteit te bestempelen. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2022-2026 "Het Hogeland blijft goed wordt beter."

  15 februari − Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen. In ons verkiezingsprogramma "Het Hogeland blijft goed wordt beter." kan je lezen waar wij ons de komende periode voor in gaan zetten. Lees verder

 • VVD Het Hogeland presenteert verkiezingsprogramma via Facebook live

  12 februari − Op dinsdag 15 februari presenteert VVD Het Hogeland haar verkiezingsprogramma in een livesessie op Facebook. Tijdens deze sessie, die om 20 uur begint, zal lijsttrekker Stefan Van Keijzerswaard een korte toelichting geven op het verkiezingsprogramma. Daarnaast is er veel ruimte voor het stellen van vragen. Mario Meijer zal als presentator de avond aan elkaar praten. Lees verder

 • VVD wil dat voorstel jeugdsozenbeleid definitief van tafel gaat.

  10 februari − De afgelopen week werd duidelijk dat het jeugdsozenbeleid niet meer voor de verkiezingen op de agenda van de gemeenteraad zal komen. De VVD denkt dat het goed is dat het college van B&W het raadsvoorstel over het jeugdsozenbeleid voorlopig heeft teruggetrokken. Al gaat het voorstel wat de VVD betreft zo snel mogelijk definitief van tafel. Lees verder

 • Amendement VVD over verlenging participatiefonds verworpen.

  05 februari − Bij de raadsvergadering van woensdag 2 februari stond agendapunt “Het beschikbaar stellen van middelen voor het participatiefonds 2022” op de agenda. Dit voorstel houdt in dat het college van burgemeester en wethouders de raad vraagt om geld beschikbaar te stellen waarmee inwoners met een laag inkomen bijvoorbeeld mee kunnen doen met sport of lid kunnen zijn van een bibliotheek. Het college stelde voor om de regeling tot 1 juli 2022 te laten lopen. Lees verder

 • VVD stelt vragen over de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Baflo

  © VVD Het Hogeland

  03 januari − Het afgelopen weekend heeft de blusgroep Baflo aandacht gevraagd voor de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van hun kazerne. Er is volgens hen onduidelijkheid of er nu ook daadwerkelijk een kazerne in Baflo gebouwd gaat worden. Voor de VVD is dit reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. Lees verder

 • VVD Het Hogeland stelt kandidatenlijst vast

  14 december − Gisteravond is tijdens een digitale algemene ledenvergadering de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Naast de al eerder gekozen lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard, wordt de top 3 gecomplementeerd door Gerard ten Brink uit Baflo (2) en Sauwerder Peter Vonck op plek 3. Lees verder

 • VVD Het Hogeland stelt schriftelijke vragen over het jeugdsozenbeleid

  29 november − De afgelopen weken heeft de VVD-fractie gesprekken gehad met jeugdsozen in Het Hogeland over het door het college van Het Hogeland voorgestelde beleidsplan jeugdsozen. De sozen geven aan dat ze zich niet gehoord voelen. Ook hebben de jeugdsozen praktische bezwaren tegen het voorstel en denken zij dat er sozen zullen verdwijnen met dit beleid. Voor de VVD reden om schriftelijke vragen te stellen over het beleidsplan. Lees verder