Nieuws

 • VVD bijeenkomst Duurzame (kern)energie

  16 november − De VVD afdeling Het Hogeland organiseerde op vrijdag 15 november een openbaar politiek café over duurzame (kern)energie. Met als thema "Kernenergie: Redder in nood of wolf in schaapskleren?" Lees verder

 • VVD: Trots op onze boeren, vissers en bouwers!

  14 november − Op initiatief van de VVD is er een motie aangenomen in de raad die het college oproept om de belangen van boeren, vissers en bouwers te blijven behartigen in de verschillende overleggen met rijk en provincie. Lees verder

 • VVD: Begroting met veel onzekerheid

  14 november − ,,In de begroting 2020 komt het woord “plan” maar liefst 287 keer voor. Het woord “uitvoeren” daarentegen komt maar slechts 28 keer voor. Voorzitter, is dit het college van alleen de mooie plannen? Of wordt zij ook het college dat daadwerkelijk over gaat tot uitvoering?" Hiermee begon fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard zijn woordvoering over de begroting 2020. Lees verder

 • VVD: tegen invoering toeristenbelasting

  31 oktober − De VVD is niet voor het invoeren van Toeristenbelasting. Dit heeft fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard laten weten als reactie op het voorstel om per 1 januari 2020 de belasting in te voeren in de gehele gemeente Het Hogeland. Lees verder

 • VVD: Ook aandacht andere kernen voor NPG-gelden

  17 oktober − De subsidieregeling is een uitwerking van het door deze raad genomen besluit van 10 juli. Ontzettend mooi voor die ondernemers en eigenaren in Bedum, Uithuizermeeden, Uithuizen en Winsum. Maar hoe zit het met de andere kernen in onze gemeente? Wanneer kunnen zij een vergelijkbare regeling verwachten? Lees verder

 • VVD: kritisch over verkoop Nieuwe School Uithuizen

  17 oktober − De Nieuwe School Uithuizen, veel is er al over gezegd en vandaag doen we dat weer. Dit keer hebben wij het over de verkoop van het gebouw aan de op te richten stichting Beheer NSU. Lees verder

 • VVD: cultuur van onderaf

  17 oktober − De startnotitie Cultuurvisie is positief ontvangen bij de VVD. Het college heeft met de visie een mooi liberaal document op weten te stellen aldus raadslid Attje Waal. Lees verder

 • VVD: Kaders begraafplaatsenbeleid, let op de kosten

  17 oktober − Namens de fractie van de VVD heeft fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard een aantal vragen aan het college gesteld over het te formuleren begraafbeleid.. Lees verder

 • VVD: Voorjaarsnota 2019, Eerst de basis op orde!

  27 juni − In de raadsvergadering van 26 juni heeft de gemeenteraad de voorjaarsnota 2019 besproken en de kaders voor de begroting 2020. Fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard heeft namens de VVD het college opgeroepen om eerst de basis op orde te brengen. Lees verder

 • VVD: Keuze lokale omroep Het Hogeland

  05 juni − Na de eerste opiniërende bespreking in de raad van 8 mei voelde de keuze voor een omroep, op basis van de feiten, als een keuze tussen de VARA, TROS of de EO. Lees verder

 • VVD-raadslid Attje Waal bij VNG congres

  04 juni − Het jaarlijkse VNG congres werd dit jaar gehouden in Barneveld. Het college en een raadsdelegatie, waaronder VVD-raadslid Attje Waal, gingen op 3 juni richting Ugchelen, alwaar hotelkamers gereserveerd waren. Lees verder

 • VVD: Autocross Winsum gaat door

  30 mei − Na maanden van onzekerheid en inzet van veel mensen is het toch gelukt om de Autocross in Winsum dit jaar door te laten gaan. Lees verder

 • VVD: Steun voor krediet aan VV Winsum

  22 mei − VV Winsum kan rekenen op de steun voor een borgstelling van € 350.00,- voor een lening die zij willen aangaan. Lees verder

 • VVD-raadslid Attje Waal bij Dodenherdenking Ulrum

  04 mei − VVD-raadslid Attje Waal heeft, samen met burgemeester Henk Jan Bolding, tijdens de dodenherdenking een krans gelegd namens de gemeente Het Hogeland. Lees verder

 • VVD: Verruiming winkeltijden grote stap

  24 april − De voorgestelde verruiming van de winkeltijden in de gemeente het Hogeland is een goede stap in de richting aldus de VVD. Lees verder

 • VVD: Blijvers- en starterslening must voor Het Hogeland

  24 april − De VVD wil dat je op ieder moment in je leven het juiste huis kunt vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. Een bijna letterlijk citaat uit ons verkiezingsprogramma Lees verder

 • VVD: geen 4 miljoen uitgeven zonder aansprakelijkheid

  27 maart − De VVD blijft tegen het onnodig uitgeven van 4 miljoen belastinggeld zonder dat iemand aansprakelijk wordt gesteld. Lees verder

 • VVD stemt schoorvoetend in met begroting 2019

  27 maart − De fractie van de VVD stemt in met de begroting 2019 met uitzondering van de kredietverstrekking voor de Nieuwe School Uithuizen. Ook de verhoging van de OZB is een door in het oog voor de liberale fractie. Lees verder

 • VVD: verleng termijn compensatie verhoging OZB

  27 maart − Mede op verzoek van LTO Noord heeft de fractie van de VVD geprobeerd de compensatietermijn, voor de verhoging van de OZB, te verlengen van 3 naar 5 jaar. De fractie diende hiervoor een motie in. Lees verder

 • VVD: GEEF AUTOSPORT GRONINGEN DE RUIMTE

  © AutoSport Groningen

  08 maart − De VVD wil opheldering, van verantwoordelijk wethouder Dijkhuis, waarom AutoSport Groningen genoodzaakt is om te stoppen met de organisatie van de jaarlijkse autocross evenementen in Winsum. VVD fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard: “voor een gemeente die ruimte wil geven aan inwoners en organisaties is dit echt een valse start. Hoe kan het mogelijk zijn dat de gemeente al maanden op de hoogte is van aanvullende eisen voor de vergunning en er vervolgens niets mee doet? Lees verder