Nieuws

 • VVD Het Hogeland stelt schriftelijke vragen over het jeugdsozenbeleid

  De afgelopen weken heeft de VVD-fractie gesprekken gehad met jeugdsozen in Het Hogeland over het door het college van Het Hogeland voorgestelde beleidsplan jeugdsozen. De sozen geven aan dat ze zich niet gehoord voelen. Ook hebben de jeugdsozen praktische bezwaren tegen het voorstel en denken zij dat er sozen zullen verdwijnen met dit beleid. Voor de VVD reden om schriftelijke vragen te stellen over het beleidsplan. Lees verder

 • Stefan van Keijzerswaard lijsttrekker VVD Het Hogeland

  08 oktober − Tijdens de algemene ledenvergadering van VVD Het Hogeland is Stefan van Keijzerswaard unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De 41-jarige inwoner van Uithuizen is op dit moment fractievoorzitter in de Hogelandster gemeenteraad. Lees verder

 • Bewonersonderzoek 2021

  27 september − Doe mee met ons bewonersonderzoek en geef uw mening over Het Hogeland. Lees verder

 • VVD: Waddenland als toeristische organisatie Het Hogeland

  17 december − Eén toeristische organisatie in Het Hogeland genaamd Waddenland per 1 januari 2021. Voor door en met de toeristische ondernemers klinkt de VVD als muziek in de oren. Lees verder

 • VVD: na jaren eindelijk ontwikkeling Boogplein Winsum

  17 december − De fractie van de VVD heeft ingestemd met de financiering van het centrumplan Winsum. Lees verder

 • VVD: inkomsten oud-papier belangrijk voor verenigingen

  29 oktober − De VVD-fractie heeft samen met een aantal andere fracties ervoor gezorgd dat voor 2021 de inkomsten van oud-papier voor verenigingen van tafel is gehaald. Begin 2021 worden er afspraken gemaakt met de verschillende clubs over de toekomst van het ophalen van oud-papier. Lees verder

 • VVD: geen extra geld naar De Tirrel

  15 oktober − De fractie van de VVD heeft gisteren tegen het voorstel gestemd om ruim 9 miljoen euro extra budget beschikbaar te stellen voor de realisatie van De Tirrel in Winsum. Lees verder

 • VVD: bezwaren bewoners nu wel meegenomen

  08 oktober − Ruim anderhalf jaar na de oproep van de VVD heeft het college toch gehoor gegeven aan de bezwaren en wensen van de bewoners. Lees verder

 • VVD: Zorgen verzilting landbouwgronden Waddenagenda 2050

  23 september − Op 26 februari stelde de fractie van de VVD het baggeren van de vaargeul naar Lauwersoog aan de orde in relatie tot de Agenda voor het Waddengebied 2050. De VVD gaf toen aan dat dit nog onvoldoende opgenomen was. Gelukkig deelde de verantwoordelijk portefeuillehouder deze mening. Het college is hier vervolgens mee aan de slag gegaan en heeft dit opgenomen in het voorliggende voorstel. Lees verder

 • VVD wil corona-testlocatie in Het Hogeland

  25 augustus − De VVD-fractie in de gemeenteraad wil een corona-testlocatie in de gemeente Het Hogeland. De liberalen willen weten welke mogelijkheden er zijn. Zij hebben hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Lees verder

 • VVD: aandacht voor toekomst garnalenvissers

  14 augustus − Als eerste werkbezoek van het nieuwe politieke jaar heeft de fractie, samen met tweede kamerleden Aukje de Vries en Arne Weverling, gesproken met garnalenvissers over de toekomst van de sector, het sluiten van visgronden, de gevolgen van het Noordzee-akkoord, de Corona-crisis en de afhandeling van de containerramp met MSC Zoe. Lees verder

 • VVD: Tegen leegmaken gemeentelijke spaarpot

  01 juli − De fractie van de VVD heeft tegen het besluit gestemd om de gemeentelijke spaarpot volledig leeg te maken bij de voorjaarsnota 2020. De raad is niet in de gelegenheid kader te stellen, dat kan pas na de zomer. Fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard herhaalde zijn oproep en eerdere waarschuwingen om keuzes te maken en geen greep meer uit de spaarpot te doen. Lees verder

 • VVD: inclusiebeleid niet nodig, doe je gewoon

  17 juni − ,,Een beleidsstuk om alle mensen in de samenleving, in dit geval gemeente Het Hogeland, mee te laten doen moet niet nodig zijn. Inclusie is heel liberaal. Geen sticker op niemand. Iedereen doet (al) mee."; aldus raadslid Attje Waal in haar bijdrage tijdens de behandeling van het stuk in de raad. Lees verder

 • VVD: afspraken met tennisclub Baflo nakomen

  © Berto Merx (Hogeland Nieuws)

  17 juni − Samen met Gemeentebelangen is de fractie op bezoek geweest bij deze tennisclub om de situatie te bekijken. De gemeente zou eerder gemaakte afspraken niet zijn nagekomen, aldus de club. Raadslid Attje Waal heeft hier vragen over gesteld aan het college. Lees verder

 • VVD positief kritisch op detailhandelsvisie

  28 mei − Bij de behandeling van de Detailhandelsvisie 2019 in de raad heeft fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard de oproep gedaan aan de raads- en collegeleden en natuurlijk ook aan de inwoners van gemeente Het Hogeland om extra aandacht te besteden aan onze lokale ondernemers. Daarnaast was de fractie positief kritisch over de opgestelde detailhandelsvisie door het college. Lees verder

 • Digitaal vergaderen in Corona-tijd

  30 april − Digitaal vergaderen in Corona-tijd. Hoe gaat dat? Lees verder

 • VVD: Lauwersoog moet bereikbaar blijven

  27 februari − De VVD vindt dat het baggeren van de vaargeul naar Lauwersoog in de toekomst mogelijk moet blijven. De haven is belangrijk voor de economie van de gemeente Het Hogeland als visserij- en toeristische haven. Lees verder

 • VVD: Nog meer keuzes maken

  12 december − Een aantal weken geleden bespraken wij in de raad de begroting voor 2020 en het meerjarenperspectief voor de komende jaren. De portefeuillehouder stond als een ware Leonardo di Caprio op de boeg van het schip met zijn met zijn armen wijd geopend, immers hij was trots en blij dat, ondanks de lastige keuzes, het gelukt was om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren. Lees verder

 • VVD: Genoeg gepraat, aan de slag!

  12 december − Ook op dit voorstel kun je op- en aanmerkingen hebben. Is de verdeling van het geld wel eerlijk? Zijn de criteria waarop de verdeling gebaseerd is wel juist? Maar dat zou het proces alleen maar weer vertragen en voor onenigheid in de regio zorgen. En daar zitten onze inwoners niet op te wachten. Lees verder

 • VVD: Zorgen exploitatie Museum De Ploeg

  © Jeroen Berkenbosch

  28 november − Eerst denk je: Een museum in Wehe-den Hoorn? Waarom daar? Waarom niet ergens anders in Het Hogeland? Maar als je dat even laat bezinken, is het eigenlijk helemaal niet zo’n gek idee. Over de exploitatie maakt de VVD zich echter nog wel wat zorgen. Lees verder