Nieuws

 • VVD: Lauwersoog moet bereikbaar blijven

  27 februari − De VVD vindt dat het baggeren van de vaargeul naar Lauwersoog in de toekomst mogelijk moet blijven. De haven is belangrijk voor de economie van de gemeente Het Hogeland als visserij- en toeristische haven. Lees verder

 • VVD: Nog meer keuzes maken

  12 december − Een aantal weken geleden bespraken wij in de raad de begroting voor 2020 en het meerjarenperspectief voor de komende jaren. De portefeuillehouder stond als een ware Leonardo di Caprio op de boeg van het schip met zijn met zijn armen wijd geopend, immers hij was trots en blij dat, ondanks de lastige keuzes, het gelukt was om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren. Lees verder

 • VVD: Genoeg gepraat, aan de slag!

  12 december − Ook op dit voorstel kun je op- en aanmerkingen hebben. Is de verdeling van het geld wel eerlijk? Zijn de criteria waarop de verdeling gebaseerd is wel juist? Maar dat zou het proces alleen maar weer vertragen en voor onenigheid in de regio zorgen. En daar zitten onze inwoners niet op te wachten. Lees verder

 • VVD: Zorgen exploitatie Museum De Ploeg

  © Jeroen Berkenbosch

  28 november − Eerst denk je: Een museum in Wehe-den Hoorn? Waarom daar? Waarom niet ergens anders in Het Hogeland? Maar als je dat even laat bezinken, is het eigenlijk helemaal niet zo’n gek idee. Over de exploitatie maakt de VVD zich echter nog wel wat zorgen. Lees verder

 • VVD: veiligheid belangrijkste op Kortsluiting

  28 november − Een grote groep inwoners van de wijken De Brake en De Bloemenbuurt voelde zich onvoldoende gehoord tijdens het proces om tot een breed gedragen ontsluiting te komen. Lees verder

 • VVD bijeenkomst Duurzame (kern)energie

  16 november − De VVD afdeling Het Hogeland organiseerde op vrijdag 15 november een openbaar politiek café over duurzame (kern)energie. Met als thema "Kernenergie: Redder in nood of wolf in schaapskleren?" Lees verder

 • VVD: Trots op onze boeren, vissers en bouwers!

  14 november − Op initiatief van de VVD is er een motie aangenomen in de raad die het college oproept om de belangen van boeren, vissers en bouwers te blijven behartigen in de verschillende overleggen met rijk en provincie. Lees verder

 • VVD: Begroting met veel onzekerheid

  14 november − ,,In de begroting 2020 komt het woord “plan” maar liefst 287 keer voor. Het woord “uitvoeren” daarentegen komt maar slechts 28 keer voor. Voorzitter, is dit het college van alleen de mooie plannen? Of wordt zij ook het college dat daadwerkelijk over gaat tot uitvoering?" Hiermee begon fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard zijn woordvoering over de begroting 2020. Lees verder

 • VVD: tegen invoering toeristenbelasting

  31 oktober − De VVD is niet voor het invoeren van Toeristenbelasting. Dit heeft fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard laten weten als reactie op het voorstel om per 1 januari 2020 de belasting in te voeren in de gehele gemeente Het Hogeland. Lees verder

 • VVD: Ook aandacht andere kernen voor NPG-gelden

  17 oktober − De subsidieregeling is een uitwerking van het door deze raad genomen besluit van 10 juli. Ontzettend mooi voor die ondernemers en eigenaren in Bedum, Uithuizermeeden, Uithuizen en Winsum. Maar hoe zit het met de andere kernen in onze gemeente? Wanneer kunnen zij een vergelijkbare regeling verwachten? Lees verder

 • VVD: kritisch over verkoop Nieuwe School Uithuizen

  17 oktober − De Nieuwe School Uithuizen, veel is er al over gezegd en vandaag doen we dat weer. Dit keer hebben wij het over de verkoop van het gebouw aan de op te richten stichting Beheer NSU. Lees verder

 • VVD: cultuur van onderaf

  17 oktober − De startnotitie Cultuurvisie is positief ontvangen bij de VVD. Het college heeft met de visie een mooi liberaal document op weten te stellen aldus raadslid Attje Waal. Lees verder

 • VVD: Kaders begraafplaatsenbeleid, let op de kosten

  17 oktober − Namens de fractie van de VVD heeft fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard een aantal vragen aan het college gesteld over het te formuleren begraafbeleid.. Lees verder

 • VVD: Voorjaarsnota 2019, Eerst de basis op orde!

  27 juni − In de raadsvergadering van 26 juni heeft de gemeenteraad de voorjaarsnota 2019 besproken en de kaders voor de begroting 2020. Fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard heeft namens de VVD het college opgeroepen om eerst de basis op orde te brengen. Lees verder

 • VVD: Keuze lokale omroep Het Hogeland

  05 juni − Na de eerste opiniërende bespreking in de raad van 8 mei voelde de keuze voor een omroep, op basis van de feiten, als een keuze tussen de VARA, TROS of de EO. Lees verder

 • VVD-raadslid Attje Waal bij VNG congres

  04 juni − Het jaarlijkse VNG congres werd dit jaar gehouden in Barneveld. Het college en een raadsdelegatie, waaronder VVD-raadslid Attje Waal, gingen op 3 juni richting Ugchelen, alwaar hotelkamers gereserveerd waren. Lees verder

 • VVD: Autocross Winsum gaat door

  30 mei − Na maanden van onzekerheid en inzet van veel mensen is het toch gelukt om de Autocross in Winsum dit jaar door te laten gaan. Lees verder

 • VVD: Steun voor krediet aan VV Winsum

  22 mei − VV Winsum kan rekenen op de steun voor een borgstelling van € 350.00,- voor een lening die zij willen aangaan. Lees verder

 • VVD-raadslid Attje Waal bij Dodenherdenking Ulrum

  04 mei − VVD-raadslid Attje Waal heeft, samen met burgemeester Henk Jan Bolding, tijdens de dodenherdenking een krans gelegd namens de gemeente Het Hogeland. Lees verder

 • VVD: Verruiming winkeltijden grote stap

  24 april − De voorgestelde verruiming van de winkeltijden in de gemeente het Hogeland is een goede stap in de richting aldus de VVD. Lees verder