Nieuws

 • VVD: Keuze lokale omroep Het Hogeland

  05 juni − Na de eerste opiniërende bespreking in de raad van 8 mei voelde de keuze voor een omroep, op basis van de feiten, als een keuze tussen de VARA, TROS of de EO. Lees verder

 • VVD-raadslid Attje Waal bij VNG congres

  04 juni − Het jaarlijkse VNG congres werd dit jaar gehouden in Barneveld. Het college en een raadsdelegatie, waaronder VVD-raadslid Attje Waal, gingen op 3 juni richting Ugchelen, alwaar hotelkamers gereserveerd waren. Lees verder

 • VVD: Autocross Winsum gaat door

  30 mei − Na maanden van onzekerheid en inzet van veel mensen is het toch gelukt om de Autocross in Winsum dit jaar door te laten gaan. Lees verder

 • VVD: Steun voor krediet aan VV Winsum

  22 mei − VV Winsum kan rekenen op de steun voor een borgstelling van € 350.00,- voor een lening die zij willen aangaan. Lees verder

 • VVD-raadslid Attje Waal bij Dodenherdenking Ulrum

  04 mei − VVD-raadslid Attje Waal heeft, samen met burgemeester Henk Jan Bolding, tijdens de dodenherdenking een krans gelegd namens de gemeente Het Hogeland. Lees verder

 • VVD: Verruiming winkeltijden grote stap

  24 april − De voorgestelde verruiming van de winkeltijden in de gemeente het Hogeland is een goede stap in de richting aldus de VVD. Lees verder

 • VVD: Blijvers- en starterslening must voor Het Hogeland

  24 april − De VVD wil dat je op ieder moment in je leven het juiste huis kunt vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. Een bijna letterlijk citaat uit ons verkiezingsprogramma Lees verder

 • VVD: geen 4 miljoen uitgeven zonder aansprakelijkheid

  27 maart − De VVD blijft tegen het onnodig uitgeven van 4 miljoen belastinggeld zonder dat iemand aansprakelijk wordt gesteld. Lees verder

 • VVD stemt schoorvoetend in met begroting 2019

  27 maart − De fractie van de VVD stemt in met de begroting 2019 met uitzondering van de kredietverstrekking voor de Nieuwe School Uithuizen. Ook de verhoging van de OZB is een door in het oog voor de liberale fractie. Lees verder

 • VVD: verleng termijn compensatie verhoging OZB

  27 maart − Mede op verzoek van LTO Noord heeft de fractie van de VVD geprobeerd de compensatietermijn, voor de verhoging van de OZB, te verlengen van 3 naar 5 jaar. De fractie diende hiervoor een motie in. Lees verder

 • VVD: GEEF AUTOSPORT GRONINGEN DE RUIMTE

  © AutoSport Groningen

  08 maart − De VVD wil opheldering, van verantwoordelijk wethouder Dijkhuis, waarom AutoSport Groningen genoodzaakt is om te stoppen met de organisatie van de jaarlijkse autocross evenementen in Winsum. VVD fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard: “voor een gemeente die ruimte wil geven aan inwoners en organisaties is dit echt een valse start. Hoe kan het mogelijk zijn dat de gemeente al maanden op de hoogte is van aanvullende eisen voor de vergunning en er vervolgens niets mee doet? Lees verder

 • Verslag raad 27 februari 2019

  © Uitbreiding Heiploeg

  27 februari − De raadsvergadering van woensdag 27 februari 2019 was de derde raadsvergadering van de gemeente het Hogeland. Zo stond onder meer de vaststelling van een tweetal bestemmingsplan uitbreidingen op de agenda. Daarnaast heeft raadslid Attje Waal vragen gesteld over de situatie rond de aanleg van snel internet. Lees verder

 • NIEUW BESTUURSLID GRONINGEN SEAPORTS

  30 januari − Tijdens de raadsvergadering van woensdag 30 januari 2019 is raadslid Attje Waal benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groningen Seaports. Lees verder

 • VERSLAG RAAD 30 JANUARI 2019

  30 januari − De raadsvergadering van woensdag 30 januari 2019 was de tweede raadsvergadering van de nieuwe gemeente het Hogeland. Zo stond de vaststelling van een aantal financiële verordeningen op de agenda. Lees verder

 • VVD HEEFT NIEUWE FRACTIE ASSISTENT

  23 januari − Volgens de verordening van de gemeente Het Hogeland mag iedere fractie twee fractie assistenten aanstellen. De voorwaarde is wel dat een fractie assistent als opvolger op de kieslijst staat. De fractie heeft Gerard ten Brink uit Baflo bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Wij zijn blij met zijn komst en wensen Gerard veel succes! Lees verder

 • VVD: CONTAINERS VAN ZEEBODEM

  06 januari − De VVD wil dat er snel een oplossing komt voor het bergen van de honderden containers die op de bodem van de Noordzee liggen. Het laten liggen van deze containers is niet alleen slecht voor de natuur en het milieu maar het heeft ook enorme gevolgen voor de visserij in het gebied en met name de vissers op Lauwersoog. Lees verder

 • VVD HEEFT TWEE NIEUWE RAADSLEDEN

  02 januari − Zojuist zijn Stefan van Keijzerswaard en Attje Waal beëdigd als raadslid van de gemeente Het Hogeland. Samen gaan zij de komende jaren aan de slag voor de VVD. Zij hebben er veel zin in en kijken uit naar een prettige samenwerking met de andere collega’s, de griffie en het college. Lees verder

 • VVD KOMT ALSNOG MET VANDALISME-VIDEO

  12 november − Lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard heeft inmiddels bij de politie officieel aangifte gedaan van vernieling en vandalisme. Naar aanleiding van het bekladden en verdwijnen van verkiezingsposters en -spandoeken. Waarbij op sommige VVD-posters zelfs SS-tekens waren aangebracht. Een wrang toeval wil, dat de VVD uitgerekend dit weekend van plan was om met een item over vandalisme te komen. Na uitvoerig intern beraad heeft de VVD besloten om alsnog met het item naar buiten te treden. Lees verder

 • GEMEENTELIJKE LASTEN OMLAAG

  07 november − De VVD wil de lage gemeentelijke tarieven van Bedum en Winsum leidend maken in de nieuwe gemeente het Hogeland. De voorgestelde belastingverhoging verwijst de VVD direct naar de prullenbak. Lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard: “Dat zou voor mensen en bedrijven in de rest van de gemeente neerkomen op een verhoging tot soms wel 30%. Dat vindt de VVD onacceptabel. Dan kunnen we beter wat prestigieuze maar geldverslindende projecten schrappen. Zoals de Haven in Uithuizen en De Tirrel in Winsum.” Lees verder

 • ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN MOET GEMAKKELIJKER

  05 november − De VVD wil het gemakkelijker maken om evenementen te organiseren in de nieuwe Gemeente het Hogeland. VVD-kandidaat Gerard ten Brink: “Evenementen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de dorpen. De meeste dorpen hebben daarin tradities die gekoesterd moeten worden. De nieuwe gemeente moet daarin een veel actievere rol gaan vervullen.” Lees verder