De garnalenvisserij heeft perspectief nodig

De garnalenvisserij in onze gemeente heeft het erg moeilijk. Wij hebben dat de afgelopen tijd ook kunnen lezen in de media. De vissers moeten zo’n 100.000 euro investeren om de CO2-uitstoot terug te dringen. Voor de komende maanden heeft de sector een gedoogvergunning om deze investering uit te kunnen voeren. Naast het feit dat de gegeven tijd al erg kort is wordt deze gedoogvergunning ook nog eens aangevochten door natuurorganisaties en partijen in de Tweede Kamer.

Deze ontwikkelingen staan op gespannen voet met de afspraken die bij de gebiedsagenda wadden zijn vastgelegd. In het uitvoeringsprogramma van de gebiedsagenda staat dat de toekomst van de visserij in het Waddengebied zeker gesteld moet worden. Maar welke visser gaat er nog investeren terwijl onzeker is of je deze investering wel terug KAN verdienen? Dit nog los van de vraag of banken onder deze omstandigheden überhaupt een krediet gaan geven. Dit alles heeft tot gevolg dat veel gezinnen op dit moment in grote onzekerheid zitten. Niet alleen gezinnen van de vissers zelf, maar ook van ondernemers en werknemers in aanverwante sectoren zoals scheepsonderhoudsbedrijven of afnemers van garnalen.

Als gemeente Het Hogeland zijn wij een van de betrokken partijen bij de gebiedsagenda wadden. Net als het rijk, visserijorganisaties, milieuorganisaties en de overige stakeholders. Vandaar dat de fracties van het CDA, Gemeentebelangen en de VVD de volgende motie vreemd aan de orde van dag indienen om onze zorgen over de toekomst van de garnalenvisserij over te brengen