De keuze voor een nieuw gemeentehuis

Afgelopen woensdag stond de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke organisatie op de agenda van de raad. Het college stelde voor om een nieuw gemeentehuis te bouwen op een locatie in de lijn Winsum-Baflo-Warffum. Uit een scenariostudie blijkt dat nieuwbouw zowel financieel als kwalitatief het meest gunstige is. De VVD was aanvankelijk geen voorstander van nieuwbouw. Na lang wikken en wegen hebben we besloten in te stemmen met het voorstel. Deze keuze leggen we graag verder uit.

Wanneer je besluit om in de huidige gemeentehuizen te blijven moet je sowieso investeren. Dit om aan de wetgeving te voldoen. Vanaf 2030 moeten kantoren minimaal energielabel A hebben. De huidige huisvesting voldoet daar niet aan. Daarnaast moet er verbouwd worden om de gebouwen weer bij de tijd te krijgen. Er is zelfs een forse uitbreiding nodig wanneer we er voor hadden gekozen om de huisvesting in de huidige gebouwen in Winsum en/of Uithuizen te centraliseren. Kortom welk scenario we ook zouden kiezen, er moet flink geïnvesteerd worden.

Als gemeenteraad hebben we een brief van de ondernemersraad ontvangen. Zij ondersteunen het voorstel van het college en stellen dat de huidige huisvesting niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Zij geven aan dat een moderne, prettige werkplek een belangrijke voorwaarde is om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit is ook erg belangrijk, want de gemeente heeft goed en gemotiveerd personeel nodig om de dienstverlening voor haar inwoners goed uit te kunnen voeren en te verbeteren.

Wat de financiën betreft geeft het college van B&W aan dat de huidige jaarlijkse kosten voor de huisvesting 2,3 miljoen bedragen. Daar komt nog bij dat de reiskosten tussen de huidige gemeentehuizen zo’n 280.000 per jaar bedragen. Volgens wethouder Van Keijzerswaard gaat een nieuw gemeentehuis naar schatting tussen de 25 en 35 miljoen kosten. Dit bedrag neem je echter niet in een keer als kosten, maar je schrijft jaarlijks een gedeelte af. Deze afschrijving zit elk jaar in de begroting waardoor er ook nog steeds geld is voor bijvoorbeeld groenonderhoud, sociaal beleid en alle andere belangrijke gemeentelijke taken. Nieuwbouw gaat dus niet ten koste van de dienstverlening. Wat de precieze jaarlijkse kosten bij nieuwbouw gaan worden hangt o.a. af van de keuzes die we in het vervolgproces maken.

Nu het besluit is genomen door de raad gaat het college aan de slag met een plan van aanpak voor de ontwerpfase. Dit plan van aanpak wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Met de problemen bij De Tirrel in het achterhoofd heeft de gemeenteraad aangegeven goed betrokken te willen worden bij dit project. Juist ook omdat we ons als raad bewust zijn van bijvoorbeeld het risico op rentestijgingen of inflatie.

Dan de inzet van de VVD bij de ontwerpfase. De jaarlijkse kosten van het nieuwe gemeentehuis moeten niet hoger moeten worden dan de huidige kosten. Wat de VVD betreft moet er ook een duidelijke kwaliteitsverhoging zijn ten opzichte van de huidige situatie. Hierbij valt, naast een moderne werkplek voor de medewerkers, te denken aan een energieneutraal gebouw. Van groot belang is dat inwoners en gasten zich welkom voelen in het nieuwe gemeentehuis.

Als VVD willen we open en transparant dit vervolgproces in gaan. Ook horen wij graag de mening van onze inwoners. Voel je daarom vrij om contact op te nemen met ons raadslid Gerard ten Brink via gerard@vvdhethogeland.nl