Inbreng debat motie stikstof.

Dank voorzitter, de stikstofplannen van het kabinet zijn ingeslagen als een bom. Dat is begrijpelijk en eerlijk gezegd ook logisch. Het kabinet heeft zonder duidelijke uitleg kaartjes over de spreekwoordelijke schutting gegooid en de minister van LNV heeft verzuimd om perspectief te bieden. Als VVD-fractie vinden wij dat het kabinet dit onzorgvuldig heeft aangepakt.

Zelf heb ik een verleden in de akkerbouw en de pootgoedteelt. Met eigen ogen heb ik gezien hoe er op onze vruchtbare Hogelandster gronden producten van hoge kwaliteit worden geteeld. Ook in onze veehouderij wordt er door innovatieve ondernemers geboerd met oog voor dierenwelzijn en natuur en milieu. Een voorbeeld hiervan is het weidevogelbeheer wat we ook steeds meer in onze gemeente zien. Dit ondernemerschap moeten wij koesteren en daar gaan wij ons als lokale VVD ook volledig voor inzetten. Zowel richting de landelijke als provinciale fractie. Hopelijk doen de indieners van de motie, die zelf ook deel uitmaken van het kabinet, dit ook.

Voorzitter, vorige week is er in Provinciale staten al gesproken over dit onderwerp. Er is in de staten een door de VVD-fractie ingediende motie aangenomen, waarbij er bij het college op aangedrongen wordt boeren bestaanszekerheid te bieden. In die motie wordt onder andere opgeroepen om de PAS-melders en ‘niet melders’ na 3 jaar onzekerheid snel te voorzien van een vergunning. Maar ook om duidelijkheid te scheppen over de toepasbaarheid van innovatieve technieken. Dit is een lijn waar wij als lokale VVD-fractie ook achter staan.

Dan nu de motie die hier voorligt. Wij kunnen deze niet steunen. Juist bij zo’n gevoelig onderwerp past ons als politiek zorgvuldigheid. Er worden constateringen gedaan die wij niet kunnen delen bijvoorbeeld over gedwongen stoppen, verplaatsingen en onteigeningen. En wat als er door te meten juist een slechter perspectief voor de boeren uitkomt?

Voorzitter, de provincie is nu aan zet. Aan ons als lokale politiek de taak dit kritisch te volgen en binnen onze partijlijnen de gevoelens die in onze gemeente leven door te geven. Overigens moeten wij als politiek ook oog hebben voor de belangen van ondernemers buiten de agrarische sector. Ook zij moeten niet in de knel komen als gevolg van deze maatregelen.

Tot slot wil ik van de mogelijkheid gebruiken maken om aan te geven dat wij als lokale VVD graag in gesprek blijven met ondernemers. Alleen op die manier kunnen wij de problemen en zorgen aankaarten. Tot zover voorzitter.

Zet cookies aan om de video te tonen.