Nieuw college van B&W geïnstalleerd.

Gisteravond is na bespreking van het coalitieakkoord van Gemeentebelangen Het Hogeland, de PvdA, GroenLinks en de VVD het nieuwe college geïnstalleerd. Namens de VVD is Stefan van Keijzerwaard wethouder. Zijn portefeuille bestaat uit: Verkeer & Vervoer, OV, Groenonderhoud, Wadden en gemeentelijk vastgoed. Daarnaast is ook de realisatie van de sportvoorziening in Bedum onderdeel van zijn takenpakket.

De afgelopen weken is door de nieuwe coalitie uitgebreid gesproken over het nieuwe akkoord. Voor elke coalitiepartij zijn er herkenbare speerpunten opgenomen zonder dat alles dicht is getimmerd. Dit is belangrijk omdat de nieuwe coalitie ook graag de oppositiepartijen de kans geeft om mee te praten bij het bepalen van het beleid. Ook wil de coalitie graag met de inwoners in gesprek. Vandaar dat het document ook de titel “Samen bouwen” heeft gekregen.

Met het doorschuiven van Stefan van Keijzerswaard naar het college is er een vacature ontstaan in de raad. Gerard ten Brink zal 18 mei geïnstalleerd worden als raadslid en hij zal Stefan ook opvolgen als fractievoorzitter.