Verkiezingsprogramma 2022-2026 "Het Hogeland blijft goed wordt beter."

Het Hogeland is een gemeente om van te houden! Jij woont in deze fantastische gemeente met volop kansen. Dag in, dag uit zetten onze lokale politici zich in om deze plek nog mooier te maken. De gemeente wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen.

In de afgelopen vier jaar hebben we als oppositiepartij laten horen hoe wij de toekomst van onze mooie gemeente voor ons zien. Financieel gezond, basistaken op orde brengen zoals groenonderhoud, afval ophalen en veilige wegen. We ondersteunen lokale initiatieven. In dit verkiezingsprogramma kun je per onderwerp lezen wat de VVD Het Hogeland hiervan vindt. In de kern staat de Hogelandster VVD voor het volgende verhaal.

 

Een gemeente die klaar staat voor Hogelandsters

VVD Het Hogeland wil een gemeente die werkt voor jou. Met een prettige woonomgeving die veilig is, met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Een gemeente die regelt dat de straten schoon zijn en zonder wateroverlast, dat kinderen veilig naar school kunnen en waar je dichtbij huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. Dat Het Hogeland een fijne plek is en blijft waar jij prettig kunt wonen, werken en leven.

 

Goed en betaalbaar wonen

Of je nu alleen woont in Uithuizermeeden, samenwoont met je partner in Adorp of met kinderen een huis met tuin hebt in Bedum: de woningnood in Het Hogeland is hoog en het einde hiervan lijkt nog niet in zicht. Als VVD het Hogeland willen wij dat er 1000 nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. We geven voorrang aan betaalbare koop- en huurwoningen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de versterkingsopgave versneld wordt. Het bouwtempo moet omhoog.

 

Een bloeiende lokale economie

VVD Het Hogeland wil dat er meer banen bijkomen in onze gemeente. Want een baan is zoveel meer dan een inkomen. Met een baan draag je bij aan de samenleving en een baan zorgt voor contact met fijne collega’s. Daarom willen wij dat iedereen in Het Hogeland mee kan doen. Ondernemers horen voldoende ruimte te krijgen om aan de slag te kunnen. Juist de lokale bedrijven hebben een moeilijke tijd achter de rug. We willen niet dat ondernemers van het kastje naar de muur worden gestuurd. We geven hen snel en duidelijk antwoord op vragen via het ondernemersloket en denken mee over de beste oplossing.

 

Een veilige buurt en thuis

In Het Hogeland willen wij dat je prettig kunt leven. Dit betekent aandacht voor een groene omgeving en voldoende mogelijkheden om je vrije tijd te besteden, bijvoorbeeld in en rondom het Lauwersmeer. En prettig leven betekent óók veilig leven. Als VVD maken we verkeersituaties in onze gemeente veilig voor voetganger, fiets en auto en zorgen we voor een soepele doorstroming. Zo komen we veilig en op tijd aan bij werk, bij familie, school of op een andere bestemming.


Slim en duurzaam groen

Als het gaat om energie moet Het Hogeland verduurzamen. Huizen gaan van het gas af, zonneparken en windmolens verschijnen in ons landschap. Dat vraagt om verstandige keuzes. VVD Het Hogeland wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor gewone gezinnen en ondernemers. Verrommeling van het landschap willen wij tegengaan en draagvlak onder inwoners is erg belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst en onze gemeente schoon en leefbaar houden.

 

Verstandige financiële keuzes

Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt ontstaan er op enig moment problemen. Dat hebben we de afgelopen jaren kunnen zien. Daarom letten we goed op onze gemeentelijke schatkist. We houden de lokale lasten laag door de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier uit te voeren. En als de gemeente geld overhoudt, zorgen we dat dit terecht komt bij onze inwoners en ondernemers. Zo houden we het leven in Het Hogeland voor iedereen betaalbaar.