Amendement VVD over verlenging participatiefonds verworpen.

Bij de raadsvergadering van woensdag 2 februari stond agendapunt “Het beschikbaar stellen van middelen voor het participatiefonds 2022” op de agenda. Dit voorstel houdt in dat het college van burgemeester en wethouders de raad vraagt om geld beschikbaar te stellen waarmee inwoners met een laag inkomen bijvoorbeeld mee kunnen doen met sport of lid kunnen zijn van een bibliotheek. Het college stelde voor om de regeling tot 1 juli 2022 te laten lopen.

Allereerst is het college veel te laat met het voorstel, het jaar is immers al een maand oud. Daarnaast zijn er in maart verkiezingen en moeten de partijen die na de verkiezingen gaan samenwerken in een nieuw gemeentebestuur de tijd krijgen om zorgvuldig te kijken naar het beleid wat ze willen voeren. De VVD vraagt zich af of deze termijn niet te kort is. Als laatste heeft de VVD problemen met de einddatum, het is voor de deelnemers van de regeling onzeker of ze na 1 juli nog mee kunnen doen met bijvoorbeeld hun sportteam.

Voor VVD-raadslid Attje Waal een reden om een wijziging (amendement) op het voorstel in te dienen om de regeling te verlengen tot 1 januari 2023. Dit geeft de betreffende inwoners zekerheid dat ze heel 2022 kunnen sporten of lid kunnen zijn van de bibliotheek. Een nieuw gemeentebestuur krijgt de tijd om zorgvuldig te kunnen besluiten over het vervolg van deze regeling. Helaas hebben Gemeentebelangen, CDA, Christenunie, PvdA en Groenlinks tegengestemd. Het wijzigingsvoorstel van de VVD is daarmee helaas verworpen.

De VVD is teleurgesteld dat uitgerekend de partijen die zeggen op te komen voor de minima niet thuis gaven. Het is een gemiste kans om inwoners met een laag inkomen de gewenst zekerheid te geven dat ze heel 2022 mee kunnen doen met sociale activiteiten.