VVD stelt vragen over de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Baflo

Het afgelopen weekend heeft de blusgroep Baflo aandacht gevraagd voor de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van hun kazerne. Er is volgens hen onduidelijkheid of er nu ook daadwerkelijk een kazerne in Baflo gebouwd gaat worden. Voor de VVD is dit reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W.

© VVD Het Hogeland

In de Beleidsbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Groningen konden wij in het afgelopen jaar lezen dat men in 2022 wil beginnen met de nieuwbouw van een kazerne in Baflo.

De VVD vindt het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt voor de blusgroep Baflo en de inwoners van Baflo en omgeving over de bouw van de nieuwe kazerne in het dorp. Wij stellen daarom de volgende schriftelijke vragen.

1. Kunt u een overzicht geven van de huidige stand van zaken inzake de bouw van de brandweerkazerne in Baflo?

2. Is er inmiddels een locatie gevonden in Baflo?

3. Wordt er in 2022 begonnen met de bouw van de brandweerkazerne?