VVD: bezwaren bewoners nu wel meegenomen

Woensdag 27 november 2019. Wie herinnert het zich nog? Een volle raadszaal, insprekers en een veelvoud aan zienswijzen van de inwoners van Winsum. Hoe anders is dat nu helaas? In deze raadszaal besproken wij de meest besproken weg van Het Hogeland. De Kortsluiting.

Het was een half jaar eerder dat de VVD samen met collega Visser het college opriep om nog eens kritisch te kijken naar de bezwaren van de omwonende. Toen stribbelde de wethouder nog een beetje tegen. Het was niet mogelijk. Laten we het er op houden dat de wethouder nog even moesten wennen aan de “nieuwe” manier van het betrekken van onze inwoners. 

In die bewuste vergadering van 27 november 2019 heeft de VVD een aantal punten genoemd die beter zouden moeten. Als eerste het proces, dat tot dan toe niet echt soepel verliep. De veiligheid voor de verschillende weggebruikers, maar zeker ook de zorgen en wensen van omwonende over de snelheid en het geluid op de nieuwe weg. 

De VVD is blij dat het college deze punten heeft opgepakt en opnieuw in gesprek is gegaan met de omwonende. Een deel heeft helaas te kennen gegeven hier niet aan deel te willen nemen. Die keuze hebben wij te respecteren. Vanuit onze controlerende rol hebben wij in de voorbereiding op behandeling vandaag, ook contact gehad met de omwonenden. Het is daarom ook wel aardig om een citaat voor te lezen uit de reactie die wij hebben ontvangen van de omwonende. Ik citeer: “Wij hopen dat de kortsluiting binnen budget kan worden gerealiseerd inclusief onze wensen. Wij zijn ook blij dat de discussie over 50km/uur op de Onderdendamsterweg ten noorden van de Brake is beslecht…… het plan, incl. de 50km/uur/bebouwde kom maatregel, is overgenomen door het College. Hiervoor bij deze ook onze complimenten voor de Wethouder die hierin durft af te wijken van het door ons vermeende standpunt van de verkeersdeskundigen. De samenwerking met de projectleider is zeer goed verlopen en het heeft niet meer gebotst. Hierover en over het proces zijn wij zeer tevreden.” Einde citaat.

Voorzitter, volgens mij valt hier niets meer aan toe te voegen. Als iets goed gaat mag het ook gezegd worden. Het voorstel kan op steun van de omwonende rekenen en ook van de VVD fractie.

Voorzitter, complimenten, zo kan het ook.