VVD: na jaren eindelijk ontwikkeling Boogplein Winsum

Wederom zijn we aangekomen bij een agendapunt waarmee we een tekort hebben op een project in Winsum. En natuurlijk vinden wij als fractie hier wat van. Want hoe kan het toch dat er ook op dit plan weer geen rekening is gehouden met verschillende kosten. Gewoon simpelweg zaken weer niet meegenomen in het oorspronkelijke plan. Maar voorzitter, als het kalf verdronken is dempt men de put is hierbij het toepasselijke spreekwoord. Want in het voorstel van het college geeft u wat ons betreft duidelijk aan wat uw overwegingen zijn geweest. Wat de risico’s zijn en de verschillende verschuivingen tussen de plannen van het Boogplein en de “Wierde van Waarde”. Weer niet de schoonheidsprijs voor het proces, maar het doel lijkt hiermee wel gerealiseerd te kunnen worden. Na meer dan 20 jaar braak te hebben gelegen, vele pogingen en gesprekken, kunnen we dan vandaag eindelijk een start maken met een lang gewenste ontwikkeling in het centrum van Winsum. 

Wat mijn fractie positief vindt, is het feit dat het geld (of eigenlijke tekort) ook gewoon in Winsum is gevonden. Het verschuiven van gelden van “Wierde van Waarde” naar het Boogplein is volgens het college mogelijk, zo geeft zij aan in haar voorstel. Mooi, dat stelt het rest van Het Hogeland ook wat geruster.

Echter geeft het college aan dat het exacte tekort nog niet helder is en afhankelijk van de aanbesteding nog kan veranderen. Nu hebben wij als gemeente de afgelopen tijd met aanbestedingen niet de beste ervaringen. Onze vraag is dan ook of de wijze waarop dit te verwachten bedrag tot stand is gekomen voldoende behouden begroot is? Dit om te voorkomen dat we straks weer een financiële tegenvaller gepresenteerd krijgen. 

Het plan “Wierde van Waarde” moet nog nader worden uitgewerkt geeft u aan. Wanneer kunnen wij dat plan verwachten? En kan de raad er vanuit gaan dat u dat kunt realiseren binnen het overgebleven budget?