VVD: inkomsten oud-papier belangrijk voor verenigingen

Het verenigingsleven is het cement van onze samenleving. Daar zijn we trots op en dat willen we ook blijven. Op de ontwikkelingen op de wereldwijde papiermarkt heb je als individuele vereniging geen invloed. Ook als gemeenten en zelfs als Nederland is die invloed zeer beperkt. Maar als de marktprijs daalt dan heb je daar als individuele vereniging wel last van.

In februari van dit jaar besprak de raad het Grondstoffenbeleid 2020-2030 met het college. Het college gaf toen aan dat er in 2021 een voorstel naar de raad komt waarin het inzamelen van het oud papier in de toekomst geregeld gaat worden in samenwerking met de verenigingen. Als VVD hebben wij toen ook benadrukt dat het ophalen van oud papier erg belangrijk zijn voor de inkomsten van deze clubs. Niet alleen de inkomsten zelf maar ook voor de sociale binding met de omgeving zijn belangrijk. 

In het voorliggende voorstel geeft het college aan dat het doel is om de inzameling van oud papier met verenigingen in 2021 voort te zetten. Mooi natuurlijk. De VVD vindt dat je dan ook boter bij de vis moet doen.  Door de nieuwe aanbesteding lopen de inkomsten terug. In ieder geval voor 2021 moet er eenzelfde inkomsten perspectief zijn als dit jaar. U bent nog in onderhandeling over de toekomst dus wij hebben hier ook een verantwoordelijkheid als gemeente. Het college doet al een stap in de goede richting. Maar wat de VVD betreft mag daar nog wel een stapje bij. Om deze reden dienen wij mede de motie in. Dan hebben we het voor 2021 alvast goed geregeld. 

Voorzitter, wat is er sinds februari gebeurt in de contacten met de verenigingen? Uit de verschillende reacties maken wij op dat er weinig tot geen communicatie is geweest met de verenigingen. Hoe komt dat? Verder is mijn fractie benieuwd naar het vervolgproces. Hoe gaat dat? In uw raadsvoorstel staat dat er na onderzoek in 2021 een voorstel komt voor het vervolg in 2022. Mijn fractie vindt dit erg ruim geformuleerd. Het mag wel wat concreter. Wat zegt u er van als er uiterlijk eind april een concreet voorstel voor ligt voor de raad? Dat geeft alle partijen de nodige duidelijkheid en tijd om te anticiperen op 2022. Wij horen graag uw reactie.


Tot zover in eerste termijn voorzitter.