VVD: inclusiebeleid niet nodig, doe je gewoon

,,Een beleidsstuk om alle mensen in de samenleving, in dit geval gemeente Het Hogeland, mee te laten doen moet niet nodig zijn. Inclusie is heel liberaal. Geen sticker op niemand. Iedereen doet (al) mee."; aldus raadslid Attje Waal in haar bijdrage tijdens de behandeling van het stuk in de raad.

Het is voor een groot deel een opsomming van wat mensen hebben bedacht. Op zich prima, maar diezelfde mensen zullen het vooral met elkaar moeten doen.

En dan de aanstelling van een projectleider. We hebben geen geld heb ik begrepen. Dus geen projectleider. Er is vast een ambtenaar binnen deze gemeente, die in een voorkomend geval kan helpen bij de inclusie.

Voorzitter, voor ons hoeft deze nota eigenlijk niet.

De wethouder vindt de VVD erg kort door de bocht: er is geen geld, dus geen projectleider. Dat wordt nog schrikken voor haar. We moeten 5 miljoen bezuinigen.

Er zullen nog veel meer zaken niet doorgaan dan wel geschrapt worden.