VVD: afspraken met tennisclub Baflo nakomen

Samen met Gemeentebelangen is de fractie op bezoek geweest bij deze tennisclub om

de situatie te bekijken. De gemeente zou eerder gemaakte afspraken niet zijn nagekomen, aldus de club. Raadslid Attje Waal heeft hier vragen over gesteld aan het college.

De brief is van 29 februari. De wethouder heeft dus alle tijd gehad de problemen op te lossen. Waarom is dat niet gebeurd?

De wethouder antwoordt dat hij contact heeft gehad en dat de problemen niet gemakkelijk op te lossen zijn i.v.m.de meerdere gebruikers van dit terrein.

Maar het blijkt dat hij geen contact gehad heeft. Dus wordt vervolgd!!!!