VVD positief kritisch op detailhandelsvisie

(1e termijn)

Voorzitter,

Op deze mooie dag, 27 mei 2020 ligt de Detailhandelsvisie 2019 voor ter vaststelling in de raad. Een omvangrijk visiedocument dat in de ogen van de VVD meer een beleidsdocument is geworden. Maar zoals het college aangeeft in de extra Corona-memo gaat het hier om een organisch document. De uitgangspunten van het beleid (indien we die vaststellen) worden gehandhaafd maar monitoring is nog van veel groter belang. Voor de VVD is dit een van de belangrijkste punten uit dit stuk. Want een veranderende samenleving vraagt immers om een flexibele en wendbare overheid. Hoe gaat deze monitoring er precies uit zien? Is dit uitsluitend de evaluatie die genoemd wordt of komt het college met meer en periodieke monitoringsinstrumenten voor de raad?

Inhoudelijk is het een zeer uitgebreid stuk geworden. Er is duidelijk beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. Een groot deel van de verantwoordelijkheid komt te liggen bij de ondernemers zelf. Eigen verantwoordelijkheid spreekt de VVD erg aan. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de gemeente. Zeker als we als gemeente bijvoorbeeld begrenzingen gaat aangeven in de winkelgebieden. 

Over de aanbevelingen die gedaan worden in het stuk heeft de VVD daarom nog wel enkele vragen. 

De eerste reactie van een liberaal is dat een ondernemer prima zelf kan bepalen waar hij/zij zich wil vestigen. Een gezonde bedrijfsvoering hangt onder andere samen met de keuze van de vestigingsplaats. Een ondernemer kan dit het beste zelf bepalen, niet de overheid. Het is immers het risico van de ondernemer. Een begrenzing aanbrengen zou wat de VVD betreft dan ook niet echt nodig hoeven zijn in een gezonde marktwerking. Het college schrijft dat buiten die gebieden in principe geen nieuwe winkels worden gevestigd. Wat betekent “in principe” in deze zin precies? Gaat het college straks met dit stuk in de hand staan zwaaien wat er allemaal niet kan? Hoe verhoudt zich dit tot de nieuwe omgevingswet? Hierin is het toch de bedoeling dat initiatiefnemers met de omgeving samen gaan kijken of een plan uitgevoerd kan worden? Ook al is dit bijvoorbeeld buiten deze 8 winkelgebieden. En hoe zit dat in de overige dorpen? Is daar na het vaststellen van deze visie nog wel wat mogelijk?

Wij snappen de begrenzing in de 8 genoemde kernen. De begrenzing zorgt echter ook voor een verantwoordelijkheid voor de gemeente. Denk hierbij aan de inzet van geld om winkels te verplaatsen naar de begrensde gebieden. Voor de reeds bestaande centrumplannen is hier geld voor beschikbaar. Voor de overige winkelgebieden nog niet. Het college geeft aan hiervoor ook te kijken naar het Nationaal Programma Groningen. Hoe gaat het college dit stuk financieren als dat niet lukt? Zijn er binnen het programma economie voldoende middelen beschikbaar om dit te realiseren? En wat kunnen we dan niet meer doen? Wat de VVD betreft is het geen optie om het ondernemersfonds hiervoor in te zetten. Immers dan zouden de ondernemers hun eigen verhuizing gaan betalen met mooie sier van de gemeente. Hoe kijkt het college hier tegenaan? 

Over de overige aanbevelingen heeft de VVD op dit moment geen verdere vragen. Wij juichen het idee toe om meer verbinding met het toerisme in onze gemeente te zoeken. Ook het feit dat grootschalig aanbod in de gemeente mogelijk blijft en niet geconcentreerd hoeft te worden op 1 locatie kan op onze steun rekenen.

Voorzitter, 

Ik kom tot een afronding. In het de visie is de inwoner van Het Hogeland niet genoemd als belanghebbende. Echter is de VVD van mening dat het juist voor de inwoners van groot belang is om een kwalitatief goed winkelaanbod te hebben. Dus ook de inwoners hebben hierin een verantwoordelijkheid. Daarom stelt de VVD de volgende ondernemersuitdaging voor.

Als gemeente hebben wij, in het begin van de Corona crisis, aandacht gevraagd voor onze lokale ondernemers met de hashtag #hartvoorhethogeland. Poster, schermen en berichten op de sociale media. Omdat een groot deel van de inwoners, raads- en collegeleden actief zijn op de verschillende sociale media roepen wij de collega’s, maar bovenal de inwoners van Het Hogeland, op om de komende periode nog eens extra aandacht te geven aan onze lokale ondernemers. 

Dit kan wat de VVD betreft in drie simpele stappen.

  1. Koop in één week zo vaak mogelijk lokaal.
  2. Post jouw ervaring en tag de ondernemer op sociale media met de hashtags #kooplokaal en #hartvoorhethogeland
  3. Daag minimaal drie vrienden uit om hetzelfde te doen 

Op deze manier kunnen wij, samen met onze inwoners, een bescheiden bijdragen leveren aan een gezonde detailhandel en het leefbaar houden van Het Hogeland. Koop lokaal in Het Hogeland in plaats van elders in het land. 

Voor zover onze bijdrage in eerste termijn voorzitter.