Digitaal vergaderen in Corona-tijd

Corona heeft er voor gezorgd dat veel van de voorgenomen activiteiten van de fractie niet door zijn gegaan. Na een periode van complete stilstand is de raad in minimale samenstelling bijeengekomen om de meest urgente besluiten te kunnen nemen. Deze besluiten waren niet politiek van aard. Na het experimenteren met het digitaal vergaderen was de eerste digitale raadsvergadering op woensdag 29 april 2020. Eerst wat onwennig voor sommigen maar het ging gelukkig allemaal goed. Eind mei kwamen de eerste echte politieke onderwerpen weer op de agenda.  Vanaf 17 juni is de raad weer fysiek bijeen gekomen, tot opluchting van veel leden. Politiek is mensenwerk en dan is het wel prettig om elkaar ook echt te zien.