VVD: Lauwersoog moet bereikbaar blijven

De sectoren leveren een grote bijdrage aan de ontwikkeling van het gebied en daar moeten we ruimte voor blijven bieden. 

Op dit moment wordt er gewerkt aan de Gebiedsagenda voor de Wadden. Verschillende overheden maken afspraken voor de komende jaren over onder anderen het beheer van de Waddenzee. De VVD heeft in de raadsvergadering van 26 februari vragen gesteld aan het college over de voortgang van deze afspraken.

Fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard; ,,De haven van Lauwersoog is van groot belang voor de vissers en toeristen in onze gemeente. De haven moet ook in de toekomst goed bereikbaar blijven en daarom is het belangrijk dat we, ook in de toekomst, de vaargeul moeten kunnen blijven baggeren.” 

In de conceptversie van de gebiedsagenda wordt volgens de VVD vooral ingegaan op de natuuraspecten van het Waddengebied. Maar de Wadden zijn meer dan alleen een natuurgebied volgens de liberalen.

Het college laat in een reactie weten blij te zijn met de oproep van de VVD en zich in te gaan zetten om dit mogelijk te houden. Van Keijzerswaard; ,,De natuuraspecten van het waddengebied zijn voor ons van groot belang, maar dat mag niet ten koste gaan van de economische ontwikkeling van de visserij en toeristische sector op Lauwersoog. Om het baggeren in de toekomst mogelijk te houden moet dit opgenomen worden in de afspraken voor de komende jaren.”

Binnenkort bespreekt de raad van Het Hogeland de definitieve conceptversie van de gebiedsagenda. Dan zal blijken of deze afspraken ook daadwerkelijk zijn opgenomen.