VVD: Nog meer keuzes maken

Bij de najaarsnota 2019 had de VVD de volgende woordvoering:

Een aantal weken geleden bespraken wij in de raad de begroting voor 2020 en het meerjarenperspectief voor de komende jaren. De portefeuillehouder stond als een ware Leonardo di Caprio op de boeg van het schip met zijn met zijn armen wijd geopend, immers hij was trots en blij dat, ondanks de lastige keuzes, het gelukt was om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren. En daarbij was het gelukt om het eerder beoogde verlies in 2020 om te keren naar een bescheiden positief resultaat in 2020. 

Na de presentatie van de begroting voor 2019 moesten we binnen enkele weken vanuit de voorjaarsrapportage al constateren dat de verliezen in de miljoenen ging lopen voor 2019 en 2020. Van € 3,8 miljoen naar € 5 miljoen en nu nog eens een bedrag van bijna € 1,5 miljoen. Wat een gegoochel met miljoenen. Het lijkt wel of dit college zich op de Titanic begeeft en vrolijk doorfeest omdat ze nog niet weten dat ze inmiddels een ijsberg hebben geraakt. 

Voorzitter,

Mijn fractie heeft kennis genomen van deze najaarsrapportage. We zien dat de tekorten op verschillende terreinen verder op lopen en maken ons daar grote zorgen over. Kijk wat ons betreft nog eens kritisch naar grote projecten. Te vaak nog worden de budgetten bij deze projecten overschreden. Een ton hier en een ton daar, je zit zo weer op een miljoen extra verlies. Bij de voorjaarsrapportage heeft de VVD aangegeven dat het college, als er geen geld is, je ook realistisch moet zijn en durven zeggen dat je bepaalde zaken even niet waar kunt maken. In de begroting van 2020 heeft het college dit ook laten zien. Wat ons dan wel verbaasd is dat we enkele weken later weer verrast worden met negatieve resultaten. Een veracht extra tekort van € 300.000,- in 2020 bovenop het tekort van € 600.000,- dat al begroot is, maakt ook al weer bijna een miljoen. En dan is het jaar nog niet eens begonnen. En dan hebben we het nog niet over de tekorten in het sociaal domein. Daar hebben we nog niet eens zicht op.

Hoe denkt het college dit soort verrassingen in het nieuwe jaar te voorkomen? Dit lijkt onze fractie namelijk een mooi voornemen voor verbetering van het proces in 2020. En in het verlengde daarvan; Wat gaat het college doen om verder te bezuinigen in 2020? Gaan we met elkaar in het voorjaar nogmaals de discussie aan over wat we wel en niet doen als gemeente? Of heeft het college daar nog wat koudwater-vrees voor?

Voorzitter,

Scherp aan de wind zeilen is erg lastig met een stoomschip dat inmiddels op vaart is gekomen. Maar als we tegen die spreekwoordelijke ijsberg, gemaand artikel 12, zijn aangekomen laten we er dan voor zorgen dat we niet onnodig aan de reling blijven vastklampen. Doe er alles aan om het gat te dichten of spring overboord. Maar maak in ieder geval keuzes. 

Voorzitter, 

De najaarsnota zijn feitelijke financiële resultaten. Daar verander je achteraf niets aan. We kunnen hoopvol blijven kijken naar Den Haag in de hoop dat daar een reddingsschip met geld vandaan komt. Maar wat de VVD betreft moeten de grip op de financiën echt verbetert worden in 2020. We hebben namelijk ook een eigen verantwoordelijkheid. Want we hebben een pittige uitdaging met elkaar voor de boeg.   

Voorzitter, nogmaals de terugblik op het afgelopen half jaar en de doorkijk naar de komende jaren zien er financieel niet best uit. Er zullen wederom harde en creatieve keuzes gemaakt moeten worden om zelf aan het roer te kunnen blijven staan.