VVD: Zorgen exploitatie Museum De Ploeg

© Jeroen Berkenbosch

Hierbij de bijdrage van de VVD fractie:

Eerst denk je: Een museum in Wehe-den Hoorn? Waarom daar? Waarom niet ergens anders in Het Hogeland? Maar als je dat even laat bezinken, is het eigenlijk helemaal niet zo’n gek idee. Zeker niet als je hiermee een heel dorp mee in ontwikkeling zet. De komst van het museum kan een mooie kwalitatieve impuls zijn voor het toerisme. Een samenwerking met onder anderen de dorpsvereniging en het Groninger Museum zijn daarmee mooie partners. Op papier lijkt het haalbaar, er is geld vanuit diverse fondsen en het Nationaal Programma Groningen beschikbaar en de exploitatie schijnt ook te kunnen. Althans, op papier allemaal. 

En daarmee kom ik bij een aantal van vragen van mijn fractie, voorzitter. Want nog niet al het geld is binnen. Er mist nog ruim € 650.000,- vanuit verschillende subsidiegevers. En deze toekenningen zijn nog omringt met onzekerheid. Hoe kijkt het college hier tegenaan? En wat is het scenario als deze subsidies niet worden verworven? Waar komt het geld dan vandaan? 

Vervolgens lezen wij dat er ruim € 800.000,- vanuit de gemeente wordt bijgedragen aan de herinrichting rondom het museum. Als raad stellen wij hier nog eens € 230.000,- beschikbaar vanuit onze gemeentelijke begroting is het voorstel van het college. Maar waar is dit bedrag van € 800.000,- op gebaseerd? Hoe komt het college tot dit bedrag? En was het niet beter geweest dit mee te nemen in het grotere plaatje voor het dorp Wehe-den Hoorn en net als de centrumplannen in de vier grote kernen te komen tot een geheel plan.

Als laatste punt voorzitter, de exploitatie. Zoals zojuist gezegd, lijkt de exploitatie op papier te kloppen. Maar wat zijn de afspraken met de initiatiefnemers over de eventuele tekorten? Komt de rekening dan naar de gemeente Het Hogeland? Of gaat deze bijvoorbeeld naar de provincie Groningen, het Groninger Museum of het Nationaal Programma Groningen? Laat het helder zijn dat mijn fractie graag de verantwoordelijkheid daar laat waar hij thuis hoort, maar bij een financieel onzekere basis in combinatie met een krap gemeentelijk huishoudboekje is dit voor ons een groot punt van zorg.