VVD bijeenkomst Duurzame (kern)energie

De VVD afdeling Het Hogeland organiseerde op vrijdag 15 november een openbaar politiek café over duurzame (kern)energie. Met als thema "Kernenergie: Redder in nood of wolf in schaapskleren?" 

Dr. Simon Friederich, universitair hoofddocent, verbonden aan de Rijks Universiteit Groningen nam de zaal mee in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de energietransitie. In een volle zaal van Dorpshuis 't Klokhoes te Zandeweer, nam hij de zaal mee door middel van een aantal stellingen. 

Friederich nam de zaal mee net een blik op de lange termijn. Hierbij stond hij stil bij de duurzaamheid van de groene technologische ontwikkelingen, waarbij ook kernenergie een onderdeel zou moeten zijn. 

Aan het eind van de avond was voor een deel van de aanwezigen de conclusie dat kernenergie als een duurzame oplossing gezien kan worden. Anderen waren het minder eens met deze conclusie maar vonden wel dat we op deze manier wel met elkaar in gesprek moeten blijven. De energietransitie heeft namelijk geen makkelijke oplossing. Open staan voor andere inzichten is in dit dossier van groot belang.