VVD: Trots op onze boeren, vissers en bouwers!

Op initiatief van de VVD is er een motie aangenomen in de raad die het college oproept om de belangen van boeren, vissers en bouwers te blijven behartigen in de verschillende overleggen met rijk en provincie. 

Fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard heeft het initiatief genomen om deze motie op te stellen. 

De huidige stikstofcrisis houdt menigeen in het land bezig. Er is op dit moment veel onduidelijk voor veel medewerkers in onder andere de bouw-, visserij en de agrarische sector. De VVD maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid van onze lokale infra- en bouwprojecten. Maar ook de ontwikkelingen in de Eemshaven lijken op losse schroeven te staan. Het college geeft in de begroting aan dat de agrarische sector een belangrijke economische bedrijfstak is binnen onze gemeenten. Niet alleen voor de boeren, maar ook voor de vissers en de bouwers zijn het onzekere tijden. 

Van Keijzerswaard: ,, Als een van de grootste  plattelandsgemeenten van Nederland, met meerdere havens en een versterkingsopgave, vinden wij het belangrijk om de boeren, vissers en bouwers in onze gemeente te laten weten dat wij trots op ze zijn. Zij zijn voor onze gemeente niet alleen producenten en natuurbeheerders maar ook inwoners die onze steun verdienen."  

De motie is mede ingediend door de fracties van Gemeente Belangen, CDA en ChristenUnie. Het college ervaart de motie als een welkome steun in de rug en gaat ermee aan de slag.

Hieronder de letterlijke motie: