VVD: Begroting met veel onzekerheid

,,In de begroting 2020 komt het woord “plan” maar liefst 287 keer voor. Het woord “uitvoeren” daarentegen komt maar slechts 28 keer voor. Voorzitter, is dit het college van alleen de mooie plannen? Of wordt zij ook het college dat daadwerkelijk over gaat tot uitvoering?" Hiermee begon fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard zijn woordvoering over de begroting 2020. 

De fractie heeft de voorgestelde begroting met aandacht bekeken. Het is nog steeds een beleidsarme begroting waarin (financieel) weinig ruimte is voor aanpassingen. Dat werd ook wel duidelijk tijdens de vergadering van de raad. Er was geen enkele motie tot aanpassing van de begroting, ook niet van de coalitiepartijen. Er is gewoonweg geen ruimte. 

Tijdens de kaderstelling voor deze begroting heeft de VVD-fractie een aantal suggesties gedaan om de begroting sluitend te krijgen en de basis op orde. Het college lijkt aan een groot aantal van de suggesties een gevolg te hebben gegeven. De VVD kon dan ook niet anders dan het college hiervoor een compliment te geven.  Wel waarschuwde fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard voor de grote (financiële) risico's die de gemeente loopt. 

Lees de volledige bijdrage in eerste termijn hieronder: