VVD: tegen invoering toeristenbelasting

De VVD is niet voor het invoeren van Toeristenbelasting. Dit heeft fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard laten weten als reactie op het voorstel om per 1 januari 2020 de belasting in te voeren in de gehele gemeente Het Hogeland.

De VVD is van mening dat het invoeren van deze belasting zorgt voor:

  1. Extra administratie lasten voor de ondernemers en de gemeente (Tijd die beide partijen ook zouden kunnen besteden aan het verbeteren van het toeristische product)
  2. Draagt niet bij aan het gastvrije beeld van Het Hogeland

Maar, naast de eerder genoemde punten, ook nu weer een punt van zorg over het proces. Op het moment dat de belasting wel wordt ingevoerd, (En dat gaat gebeuren omdat de collegepartijen dit zo graag willen) Is het college dan ook bereid dit uit te stellen tot 2021? Veel toeristische ondernemers hebben reeds boekingen staan voor 2020 en zijn nu genoodzaakt de belasting uit eigen zak te betalen. En als we dit niet gaan doen…..Hoe denkt het college dit te compenseren? Want naast een fors hogere OZB moeten ze ook nog eens zelf de toeristenbelasting gaan betalen. Welke mogelijkheden ziet het college hier?

In de reactie laat het college aan de VVD weten om zowel geen uitstel te verlenen als geen compensatie te verstrekken. De toeristische ondernemer moet gewoon extra betalen. Om deze reden heeft fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard aangegeven dat de VVD tegen het voorstel stemt.