VVD: Ook aandacht andere kernen voor NPG-gelden

De fractie van de VVD is gevraagd om kennis te nemen van de subsidieregeling “Plus op de vier centrumplannen”. Een uitvloeisel van het besluit over de inzet van de NPG -gelden in de kernen Bedum, Winsum, Uithuizermeeden en Uithuizen. Het college vraagt ons kennis hiervan te nemen en eventuele gevoelens kenbaar te maken aan het college.

Inhoudelijk geeft de subsidieregeling volgens de VVD voldoende ruimte voor ondernemers en eigenaren om vastgoed te verbeteren, om te bouwen en te verplaatsen. Fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard geeft namens de fractie dan ook aan ook kennis te nemen van de regeling zoals deze nu voorligt.

Wel heeft de VVD fractie het college onze gevoelens meegegeven. Er zijn nu centrumplannen voor de vier grotere kernen in onze gemeente. De subsidieregeling is een uitwerking van het door deze raad genomen besluit van 10 juli. Ontzettend mooi voor die ondernemers en eigenaren in Bedum, Leens, Uithuizen en Winsum. Maar hoe zit het met de andere kernen in onze gemeente? Wanneer kunnen zij een vergelijkbare regeling verwachten? Hoe staat het met de plannen in andere delen van onze gemeente? Kan het college daar meer over vertellen? Volgens de VVD kan het niet zo zijn dat alleen de grote kernen aandacht en geld krijgen van dit college.