VVD: kritisch over verkoop Nieuwe School Uithuizen

De Nieuwe School Uithuizen, veel is er al over gezegd en vandaag doen we dat weer. Dit keer hebben wij het over de verkoop van het gebouw aan de op te richten stichting Beheer NSU. En dan in een vorm die anders is dan gebruikelijk. We kennen het fenomeen dat schoolgebouwen worden overgedragen aan stichtingen door gemeenten. Maar dit keer is het anders. Wat de VVD betreft zitten er aan het voorstel verschillende kanten.

Fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard heeft namens de VVD hier een aantal kritische vragen over gesteld.

Als eerste, het proces. De raad heeft in een korte tijd hier een oordeel over moeten vormen. Om het werk als raadslid op een goede wijze te kunnen invullen, moet dit echt anders. Voor een project dat al sinds 2013 op de agenda staat is het rijkelijk laat dat er nu pas een voorstel ligt om het gebouw over te doen naar een stichting. In het voorstel valt te lezen dat de overdracht aan de stichting plaats dient te vinden voor de daadwerkelijke ingebruikname. Hoe kan het dat er in de afgelopen zes jaar niet eerder is gedacht om dit aan de raad voor te leggen? En hoe gaat het college in de toekomst dit proces verbeteren? De VVD heeft nu het gevoel dat we op het laatste moment met de rug tegen de muur worden gezet.

Het college erkent dat het proces beter had gemoeten. In een reactie laat ze weten dit in de toekomst beter te gaan doen.

Als tweede punt, de governance van de stichting. De fractie heeft net voor de raadsvergadering de profielschetsen ontvangen van de beoogde bestuursleden. Over de beoogde bestuurders van de stichting kan en heeft de VVD op dit moment geen oordeel. Wel willen wij van het college weten hoe zij tot deze invulling zijn gekomen en hoe het proces van controle is ingericht vanuit de gemeente. 

Als derde punt, de financiën. 

In de raadsvergadering van 27 maart heeft de fractie van de VVD gevraagd hoe het zit met de aansprakelijkheidstelling met betrekking tot de kosten voor het herstel van de verdiepingsvloer. Wat is de status van de aansprakelijkheidstelling? Ligt er na een jaar inmiddels een advies van de advocaat wie er aansprakelijk gesteld kan worden? Wij vinden het allemaal erg lang duurt. En hoe zit het met deze eventuele claim? Gaat deze mee over naar de stichting? Of blijft de gemeente aanspraak maken op dit bedrag? Het antwoord op deze vragen door het college waren teleurstellend. Er is nog steeds geen duidelijkheid over de aansprakelijkheidstelling. 

Een ander onderdeel van de financiën zijn de leningen die verstrekt gaan worden aan de stichting. Als VVD zijn we er geen voorstander van dat de gemeente op gaat treden als bankier, ook al is dat wettelijk toegestaan bij maatschappelijk vastgoed zoals scholen. 

Als laatste punt voor de financiën een positief punt. De hoogte van de verkoopprijs. Een marktconforme prijs krijgen voor een school, klinkt voor een liberaal als muziek in de oren. Nu is dan weliswaar niet een prijs in deze zin van het economische verkeer, maar wel in de zin van de bouwwaarde. Dat dit daarnaast een positief effect heeft op de financiën en het weerstandsvermogen van de gemeente is een mooie bijvangst. De wethouder financiën zal hier blij mee zijn. Zo wordt een groot verlies, toch wat kleiner. Of is het toch een boekhoudkundige handigheid?

De fractie van de VVD is dus uiterst kritisch over het proces, echter de voorgestelde constructie kan op steun van de VVD rekenen. Wel zal de fractie dit in de toekomst met aandacht blijven volgen.