VVD: cultuur van onderaf

De startnotitie Cultuurvisie is positief ontvangen bij de VVD. Het college heeft met de visie een mooi liberaal document op weten te stellen aldus raadslid Attje Waal.

In de startnotitie geeft het college aan eerst met de sector in gesprek te gaan. Van onderaf op wordt het beleid vorm gegeven. Volgens de VVD is dit de juiste manier.

Ook als het gaat om het verstrekken van subsidie en de bijbehorende voorwaarden neemt het college een liberaal standpunt in. Er worden duidelijke voorwaarden aan het verstrekken van subsidies gesteld. Hoe deze eruit komen te zien, zal in overleg met de sector worden vormgegeven.

De fractie van de VVD wacht de uitkomsten van de op te zetten cultuurtafels met verwachting af.