VVD: Voorjaarsnota 2019, Eerst de basis op orde!

In de raadsvergadering van 26 juni heeft de gemeenteraad de voorjaarsnota 2019 besproken en de kaders voor de begroting 2020. Fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard heeft namens de VVD het college opgeroepen om eerst de basis op orde te brengen. Het financieel meerjarenperspectief voor de gemeente ziet er somber uit. Dit vraagt om een college dat keuzes maakt, de basis op orde brengt en ambities bijstelt.

In de bijdrage heeft de VVD aangegeven geen lastenverzwaringen te willen in 2020 voor zowel inwoners als ondernemers. Daarnaast het verzoek om in de begroting 2020 te kijken naar de mogelijke lastenverlichting voor dorpshuizen in het kader van de OZB. 

Verder hebben wij gepleit om aan de slag te gaan met de woningbouw in kleine kernen, en met name in Zoutkamp. Ook wil de VVD dat er bij een nieuwe woonvisie rekening gehouden wordt met het mixen van woningaanbod bij herontwikkeling. 

Als laatste punt heeft de VVD gevraagd om de visie op mobiliteit naar voren te halen. Het college wil hier pas in 2021 mee komen en dat vinden wij rijkelijk laat. Een goede infrastructuur is van belang voor de verdere ontwikkeling van het gebied en daar moeten we niet jaren mee wachten.

De volledige bijdrage van fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard is hieronder te vinden.