VVD-raadslid Attje Waal bij VNG congres

Het congres zelf werd gehouden in de Midden Nederland Hallen, die ingericht waren om 2900 bestuurders de gelegenheid te geven diverse sprekers aan te horen. Het onderwerp was: 

Besturen is mensenwerk.

Uiteraard sprak VNG voorzitter Jan van Zanen (VVD), maar ook de burgemeester van Mechelen, die van zijn probleemgemeente een leefbaar geheel heeft gemaakt.

De middag werd er in ongeveer 55 deelsessies gewerkt. Er kon gekozen worden om de panda’s te bekijken, recreatiegebied Zeumeren te bewonderen, een blik te werpen bij een windmolenbouwer of voorgelicht te worden over een ambtenarenkorps zonder leidinggevenden. Enz. enz.

Op 5 juni vond de ALV plaats, waar, na de toespraak van minister Kasja Ollongren, diverse amendementen aan de orde kwamen.