VVD: Steun voor krediet aan VV Winsum

De gemeente staat garant voor €350.000 voor voetbalvereniging Winsum.

Wij hebben hier mee ingestemd.

,,In het collegeprogramma staat namelijk dat sportverenigingen goed zijn voor de sociale cohesie en leefbaarheid van de dorpen. In datzelfde programma staat sportstimulering als speerpunt vermeld. De VVD is het eens met deze formulering", aldus VVD-raadslid Attje Waal

Daar komt bij dat de VV Winsum niet zo maar een voetbalclub is, maar de grootste vereniging van Het Hogeland, ontstaan door de fusie van Viboa en Hunsingo met dik 1000 leden.

Het is voor een vereniging heel lastig geld lenen. De Nederlandse Waterschapsbank is de enige bank die dit wel doet, maar alleen wanneer er garant wordt gestaan.