VVD: Keuze lokale omroep Het Hogeland

De vragen zoals door de raad op 8 mei geformuleerd zijn, zijn door beide partijen beantwoord. Op basis van deze antwoorden is het voor onze fractie mogelijk geworden om een keuze te maken. Wij danken dan ook beide partijen voor de tijd en energie die zij er in hebben gestoken. Doorslaggevend voor onze keuze zijn onder anderen geweest; het ondernemerschap, de vooruitstrevendheid en de ambities van de verschillende partijen.

Een van de partijen voldoet volgens ons aan alle genoemde criteria. Niet alleen op basis van resultaten uit het verleden (immers deze bieden geen garanties voor de toekomst) maar juist ook door de drive die de initiatiefnemers achter de betreffende partij hebben. De VVD adviseert het Commissariaat voor de Media  dan ook om de licentie voor de lokale omroep Het Hogeland te gunnen aan de Stichting Lokale zender Het Hogeland.