VVD: Verruiming winkeltijden grote stap

Fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard: ,,Mijn fractie is blij dat het college ook het verkiezingsprogramma van de VVD heeft gelezen." 

De VVD ziet de voorliggende verordening dan ook als een grote stap in de goede richting. Echt liberaal zou het natuurlijk zijn als ook de beperkingen, in de tijden dat men open mag zijn, niet gedefineerd zouden zijn. Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig.

De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn.

Wat de fractie van de VVD betreft kunnen wij instemmen de verordening zoals hij voorligt.

Tevens zouden wij ervoor willen pleiten de verordening vanavond ook direct vast te stellen zodat ondernemers zo snel mogelijk de ruimte en vrijheid krijgen om zelf te bepalen wanneer en op welke dag zij open zijn.

Van Keijzerswaard: ,,Pasen staat voor de deur……een mooi moment om ruimte te geven aan een ieder om dit in te vullen op de manier waarop hij of zij dat zelf wil."