VVD: Blijvers- en starterslening must voor Het Hogeland

.

Als we niet anders zouden weten zou je vandaag haast zeggen dat ook de VVD onderdeel is van dit college. Want ook op dit punt heeft het college goed gekeken naar het verkiezingsprogramma van de VVD.

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis, de plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. De VVD wil dat je op ieder moment in je leven het juiste huis kunt vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. Een bijna letterlijk citaat uit ons verkiezingsprogramma.

De gemeente kent op het gebied van wonen grote verschillen. Er is grote belangstelling vanuit de stad Groningen voor dorpen als bijvoorbeeld Bedum en Winsum. Naarmate de afstand tot de stad groter wordt, hebben we te maken met een meer afnemend inwoneraantal en vergrijzing. Hoewel de woningmarktsituatie verschillend is, vinden wij het belangrijk dat de gemeente overal de behoefte van de woningzoekende als uitgangspunt neemt. De gemeente een uitnodigende en open houding aanneemt, zodat in alle woningtypes en woonmilieus kan worden voorzien. Hierbij is het voor de VVD belangrijk dat starters op de woningmarkt een starterslening kunnen krijgen en dat blijvers een blijverslening kunnen krijgen.

VVD-fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard: ,,Vinden wij dat een gemeente moet fungeren als bank? Nee, in de basis niet. Maar gelet op de uitdagingen in het gebied en de kansen die het biedt om een aantrekkelijke woongemeente te ZIJN, BLIJVEN en WORDEN, vindt de VVD het voorliggende voorstel van groot belang. Het kan dan ook rekenen op onze volledige steun."