VVD: verleng termijn compensatie verhoging OZB

Na op 14 maart goed geluisterd te hebben naar de bijdrages van de andere fracties bleek dat een aantal partijen de keuze om de OZB voor niet-woningen te verhogen een moeilijk besluit vinden. Ook ziet de VVD de worsteling die gepaard gaat met deze keuzes. Gelet op de financiƫle positie van de gemeente in 2019 en de onzekerheden voor de komende jaren, hebben wij best begrip voor dit standpunt. Ook werd ons duidelijk dat een verlaging van de tarieven het niet gaat redden in deze raad. Hier staat de VVD alleen in, helaas.

Fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard; ,,Toch wil ik namens de VVD-fractie graag een motie indienen bij dit agendapunt. De VVD wil kijken of het mogelijk is om binnen de bestaande begroting het toch mogelijk te maken om de pijn wat te verzachten. En hopen dan ook dat de partijen die met het besluit worstelen zich hierin kunnen vinden."

Hiervoor diende wij de onderstaande motie in. De motie werd door geen van de andere partijen gesteund.