VVD stemt schoorvoetend in met begroting 2019

De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over de voorliggende begroting. De VVD ziet de financieel moeilijke positie van deze nieuwe gemeente. Het grote tekort van 2019 wordt met name veroorzaakt door een keuze die niet gemaakt is door deze raad maar door één van haar voorgangers. 

De VVD is geen voorstander van de verhoging van de OZB-tarieven, dat zijn we niet en dat zullen we waarschijnlijk ook nooit worden. Maar we zijn wel pragmatisch en realistisch. Wij zien duidelijk dat er geen meerderheid is in de raad om hierop de begroting aan te passen. 

De fractie van de VVD kan instemmen met de begroting 2019, met de aantekening dat wij vooralsnog geen voorstander zijn voor de kredietverstrekking voor de aanpassingen van de Nieuwe School Uithuizen.