VVD: geen 4 miljoen uitgeven zonder aansprakelijkheid

De VVD blijft tegen het onnodig uitgeven van 4 miljoen belastinggeld zonder dat iemand aansprakelijk wordt gesteld.

Over de nieuwe school in Uithuizen heeft de VVD al de nodige opmerking gemaakt.

De VVD blijft de 4 miljoen euro een enorm bedrag vinden voor het aanpassen van de verdiepingsvloer.

Fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard: ,,Bijna het gehele verlies over 2019 van onze gemeente is toe te schrijven aan dit dossier. Hier hebben wij in de opiniërend behandeling van de begroting op 14 maart ook al aan gerefereerd."

De VVD heeft toen ook het vertrouwen uitgesproken in het college als het gaat om de inzet om diegene aansprakelijk te stellen die ook verantwoordelijk is voor de schade.

In het voorstel valt te lezen dat de huisadvocaat opdracht heeft gekregen om dit te onderzoeken. De vraag aan het college hierbij is:

Wat is de status van de aansprakelijkheidstelling? Ligt er na vijf maanden inmiddels een advies van de advocaat wie er aansprakelijk gesteld kan worden? Zo ja, is dit inmiddels gedaan of op welke termijn gaat dit plaatsvinden? Zo nee, waarom duurt dit zo lang? En kan het college toezeggen dat er op korte termijn meer duidelijkheid is over de aansprakelijkheidstelling?

De VVD bedankt de wethouder voor de beantwoording van de vragen aan het college in de eerste termijn.

,,Helaas moeten wij constateren dat er na vijf maanden nog geen verantwoordelijke aansprakelijk is gesteld voor de geleden schade. De vorderingen zijn in dit dossier bijzonder hoog en er is veel onzekerheid of het bedrag überhaupt te verhalen is op dit moment. Echter, op basis van de huidige informatie wordt het voor de VVD wel moeilijk om in te stemmen met het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet." ;aldus Van Keijzerswaard.

Bij de besluitvorming heeft de VVD-fractie, als enige partij tegen het voorstel gestemd om het krediet te verstrekken.