Verslag raad 27 februari 2019

© Heiploeg


De raadsvergadering van woensdag 27 februari 2019 was de derde raadsvergadering van de gemeente het Hogeland. Zo stond onder meer de vaststelling van een tweetal bestemmingsplan uitbreidingen op de agenda. Daarnaast heeft raadslid Attje Waal vragen gesteld over de situatie rond de aanleg van snel internet.

De fractie heeft voor de bestemmingsplan uitbreiding van Heiploeg in Zoutkamp gestemd. De VVD vindt het belangrijk dat Heiploeg kan uitbreiden. Het is een belangrijke werkgever in de regio. Met de realisatie van de uitbreiding geven wij, als gemeente, Heiploeg de ruimte om te kunnen blijven ondernemen. Dit is gunstig voor de lokale economie en stimuleert de werkgelegenheid na verwachting met 60 arbeidsplaatsen. Om deze redenen heeft de fractie voor het voorstel gestemd.

Verder is tijdens de raadsvergadering besloten om een verklaring van geen bedenking te geven voor het realiseren van een natuurbegraafplaats en het uitbreiden van de bestaande begraafplaats in Wierum. Ook hier heeft de VVD voor gestemd.

De door Attje Waal gestelde vragen over de vertraagde aanleg van snel internet zijn door de wethouder beantwoord. De Ommelander Courant heeft hier een mooi artikel over geschreven.