NIEUW BESTUURSLID GRONINGEN SEAPORTS

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 30 januari 2019 is raadslid Attje Waal benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groningen Seaports.

Attje zal namens de gemeenteraad zitting nemen in dit bestuur. Tijdens iedere bestuursperiode zijn er een aantal bestuursfuncties te verdelen binnen de raad. De fractievoorzitters hebben in goed onderling overleg een gezamenlijk voorstel gemaakt voor de raad. De fractie van de VVD is blij met de benoeming en wenst Attje veel succes!