VERSLAG RAAD 30 JANUARI 2019

De raadsvergadering van woensdag 30 januari 2019 was de tweede raadsvergadering van de nieuwe gemeente het Hogeland. Zo stond de vaststelling van een aantal financiële verordeningen op de agenda. 

De fractie heeft hier geen woordvoering over gedaan omdat zij vindt dat deze gestelde kaders voldoende ruimte geven aan de kaderstellende- en controlerende rol van de raad.

Verder is tijdens de raadsvergadering besloten om de heer Hans Karstemans aan te stellen als plaatsvervangend griffier. Hans vervult deze functie tot er een opvolger gevonden is. Raadslid Stefan van Keijzerswaard zit in de werkgeverscommissie die, samen met de griffier, op zoek zal gaan naar een definitieve invulling voor de functie. 

Ook zijn er tijdens de vergadering vier nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Raadslid Attje Waal mocht namens de raad de commissie voor de geloofsbrieven voorzitten.

Politiek inhoudelijk was het geen spannende vergadering. Het wachten is op de eerste plannen van het nieuwe college en de begroting voor 2019.