VVD HEEFT NIEUWE FRACTIE ASSISTENT

Volgens de verordening van de gemeente Het Hogeland mag iedere fractie twee fractie assistenten aanstellen. De voorwaarde is wel dat een fractie assistent als opvolger op de kieslijst staat. De fractie heeft Gerard ten Brink uit Baflo bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Wij zijn blij met zijn komst en wensen Gerard veel succes!