VVD: CONTAINERS VAN ZEEBODEM

De VVD wil dat er snel een oplossing komt voor het bergen van de honderden containers die op de bodem van de Noordzee liggen. Het laten liggen van deze containers is niet alleen slecht voor de natuur en het milieu maar het heeft ook enorme gevolgen voor de visserij in het gebied en met name de vissers op Lauwersoog.

VVD raadsleden Stefan van Keijzerswaard en Attje Waal hebben zondag j.l. een overleg gehad met een aantal vissers op Lauwersoog. Ook VVD Tweede Kamerlid Arne Weverling, met visserij in portefeuille, en een aantal Groninger en Friese Statenleden waren daarbij aanwezig.

Het is fantastisch dat er zoveel vrijwilligers de afgelopen dagen de stranden en kusten van het gebied hebben schoongemaakt. En de komende dagen en weken zal dat zeker nodig blijven. Maar er moet ook snel actie worden ondernomen om de gevolgen voor de visserij te beperken.

De VVD wil dat wethouder Blok er bij de verantwoordelijk minister op aan gaat dringen dat de containers zo snel mogelijk geborgen moeten worden. De visserij is van groot belang voor Lauwersoog en de gemeente het Hogeland. Vissers moeten veilig kunnen varen en vissen en dat is nu niet mogelijk.

VVD Tweede kamerlid Arne Weverling gaat schriftelijke vragen stellen aan de minister. Hij wil weten wat de toedracht van de ramp is en wat de minister op korte termijn gaat doen om de containers op te laten ruimen. Het is goed mogelijk dat er een debat over dit onderwerp komt.